Ноокат жана Ысык-Көл округдары боюнча КР ЖК депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого ЖМКларды жана интернет басылмаларды аккредитациялоо

03 мая 2024

Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет басылмалардын өкүлдөрү!

КР БШК 2024-жылдын 30-июнуна дайындалган №5 Ноокат жана №36 Ысык-Кѳл шайлоо округдарында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо боюнча үгүт иштерин жүргүзүү үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларды аккредитациялоо үчүн арыздарды кабыл алууда.

Мыйзамга ылайык, шайлоону маалыматтык камсыздоо жарандарды маалымдоону, шайлоо алдындагы үгүт иштерин ѳзүнѳ камтыйт жана жарандардын ой-мүдѳѳсүн аң-сезимдүү жана эркин билдирүүсүнө жана шайлоонун ачык-айкындуулугуна көмөк көрсөтүүгө багытталган. Үгүт процессине катышуу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалар Борбордук шайлоо комиссиясында аккредитациядан өтүшү керек.

Телекөрсөтүү же басма аянты үчүн төлөмдүн өлчөмү бардык партиялар жана талапкерлер үчүн бирдей болууга жана шайлоо дайындалган күнгѳ 6 ай калганга чеийн алынган баадан ашпоого тийиш.

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүгѳ катышууга каалоосун билдирген жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар 2024-жылдын 12-майын кошуп алганга чейин (кошкондо) белгиленген мөөнөттө БШКга төмөнкү документтерди тапшырышы керек:

- шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүгѳ катышууга даярдыгы жөнүндө билдирме, анда жетекчинин аты-жөнүн, жалпыга маалымдоо каражаттарынын же интернет-басылманын координаттарын жана байланыш маалыматтарын көрсөтүү зарыл;

- жалпыга маалымдоо каражатынын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн же жеке ишкердин салык органдарында каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн (патенттин) көчүрмөсү (интернет басылмалар үчүн);

- маалымат жана массалык коммуникациялар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иш жүргүзүүгө уруксат берүүчү документтердин көчүрмөсү;

- уставдын көчүрмөсү (бар болсо);

- эфир убактысын, басма аянтын же интернет-басылмага жарыялоо укугун бергендиги үчүн төлөмдүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө күбөлөндүрүлгөн маалымат.

Жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалар ошондой эле арызда камтылган жогоруда көрсөтүлгөн документтердин электрондук вариантын КР БШКнын маалымат бөлүмүнүн pr.shailoo@gmail.com электрондук дарегине жөнөтүшөт.

 

 

КР БШК маалымат бөлүмү