Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин №5 Ноокат жана №36 Ысык-Көл бир мандаттуу шайлоо округдарынын депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун кыскача календардык планы

30 апреля 2024

КР БШК №5 Ноокат жана №36 Ысык-Көл шайлоо округдары боюнча КР ЖК депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун календардык планын бекитти

Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы 2024-жылдын 30-апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруучулук-практикалык иш-чаралардын календарлык планын бекитти.

 

Шайлоо күнү – жекшемби, 2024-жылдын 30-июну

 

Аткаруу мөөнөтү

Иш-чаралардын мазмуну

Эскертүү

Шайлоочулардын тизмеси

 1.  

2024-жылдын

8-майына чейин

Округдар, участоктор боюнча түзүлгөн шайлоочулардын алдын ала тизмесин tizme.gov.kg мамлекеттик порталга жайгаштыруу

(конституциялык Мыйзам, 14-бер. 4-бөл.)

 1.  

2024-жылдын

14-майына чейин

УШКларда шайлоочулардын алдын ала тизмесин таанышуу үчүн илүү

(конституциялык Мыйзам, 15-бер. 1-бөл.)

 1.  

2024-жылдын

10-июнуна чейин

Шайлоочулардын таанышып чыгуусу үчүн УШКларда шайлоочулардын контролдук тизмесин илүү

(конституциялык Мыйзам, 15-бер. 4-бөл.)

 1.  

2024-жылдын

14-майынан

19-июнуна чейин (кошуп алганда)

Шайлоочулардын арыздарын (шайлоочу жөнүндө ката же так эместик аныкталган учурда) кабыл алуу

(конституциялык Мыйзам, 15-бер. 2-бөл.)

 1.  

2024-жылдын

25-июнуна чейин

УШКларда шайлоочулардын биротоло тизмелеринин илүү

(конституциялык Мыйзам, 15-бер. 5-бөл.)

Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо

 1.  

2024-жылдын

30-майына чейин (кошуп алганда)

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлерди көрсөтүү

(конституциялык Мыйзам, 601-бер. 1-бөл.)

 1.  

2024-жылдын

10-июнуна чейин

Депутаттыкка талапкерлерди каттоо

(конституциялык Мыйзам, 61-бер. 5-бөл.)

Шайлоо алдындагы үгүт

 1.  

2024-жылдын

10-июнунан тартып

29-июну

саат 08:00гө чейин

Шайлоо алдында үгүт жүргүзүү

(конституциялык Мыйзам, 23-бер. 1-бөл.

Шайлоо бюллетендерин даярдоо жана шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

 1.  

2024-жылдын

13-июнуна чейин

Шайлоо бюллетендеринин текстин бекитүү

(конституциялык Мыйзам, 30-бер. 2-бөл.

 1.  

2024-жылдын

25-июнуна чейин

Шайлоо бюллетендерин мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдоо

(конституциялык Мыйзам, 30-бер., 8-бөл.)

 1.  

2024-жылдын

27-июнуна чейин

Шайлоо бюллетендерин округдук шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

(конституциялык Мыйзам, 30-бер. 9-бөл.)

 1.  

2024-жылдын

29-июнуна чейин

Шайлоо бюллетендерин участкалык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

(конституциялык Мыйзам, 30-бер. 9-бөл.)

Добуш берүү тартиби

 1.  

2024-жылдын             29-июну, саат 8.00дөн 20.00гө чейин

Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү

(конституциялык Мыйзам, 33-бер. 2-бөл.)

 1.  

2024-жылдын

30-июну, саат 8.00дөн 20.00гө чейин

Добуш берүүнү өткөрүү

(конституциялык Мыйзам, 31-бер. 1-бөл.)

Шайлоонун натыйжаларын аныктоо

 1.  

2024-жылдын

14-июлуна чейин

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын шайлоонун натыйжаларын аныктоо

(конституциялык Мыйзам, 37-бер. 1-бөл.)