Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен Ноокат жана Ысык-Көл шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалды

30 апреля 2024

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 30-апрелиндеги №109 Жарлыгына ылайык №5 Ноокат жана №36 Ысык-Кѳл шайлоо округдарында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалды.

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 59-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык: “Тийиштүү шайлоо округдарында чыгып кеткендердин ордуна бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо бош депутаттык мандат пайда болгондон кийин эки айдын ичинде ушул конституциялык Мыйзам менен белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан дайындалат жана Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан өткөрүлөт».

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен №5 Ноокат жана №36 Ысык-Көл шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2024-жылдын 30-июнуна, жекшембиге дайындалды.

Жогоруда аталган конституциялык Мыйзамдын 59-беренесине ылайык, мөөнөтүнөн мурда шайлоолордо конституциялык мыйзамда белгиленген шайлоо аракеттеринин мөөнөттөрү үчтөн бирге кыскартылат.

Добуш берүү үчүн 114 шайлоо участогу: Ноокат шайлоо округунда - 53, Ысык-Көлдө – 61 ачык болот.

 

Маалымат иретинде:

Жеке арыздарынын негизинде, КР БШКнын 2024-жылдын 23-апрелиндеги токтому менен № 5 Ноокат шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Коргонбай уулу Жусупбектин жана 2024-жылдын 25-апрелде №36 Ысык-Көл шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган Сарбагышев Максатбек Канатбековичтин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган.