КР БШК документтердин санарип форматын колдонуу менен шайлоочуларды идентификациялоо системасын тестирлөөдөн өткөрдү

19 апреля 2024

КР БШК шайлоолордо шайлоочуларды идентификациялоо ѳткѳрүүдѳ документтердин электрондук форматын колдонуу менен добуш берген күнү шайлоочуларды идентификациялоонун маалыматтык системасын тестирлөөдөн өткөрдү.

Шайлоочуларды идентификациялоо системасын өркүндөтүү «Инфоком» мамлекеттик ишканасы жана Кыргыз Республикасынын СӨМ алдындагы «Түндүк» мамлекеттик мекемеси менен биргеликте жүргүзүлдү.

Шайлоочуларды идентификациялоону программалык камсыздоону жакшыртуу инсандыгын тастыктаган санариптик документтерди колдонуу аркылуу шайлоочуларды добуш берүү учурунда идентификациялоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.

Кыргыз Республикасынын шайлоолорунда жана референдумдарында шайлоочуларды идентификациялоодо Кыргыз Республикасынын жаранынын улуттук паспортторунун бардык түрлөрү менен бирге электрондук документтер колдонулушу мүмкүн.

Санарип документтер “Түндүк” тиркемесинде ишке ашырылат, ал аркылуу мамлекеттик кызматтар электрондук форматта көрсөтүлөт. Тиркемедеги авторлошуунун маанилүү элементи жарандардын электрондук кол тамгасына (ЭКТ) ээ болушу саналат. 2024-жылдын башына карата Кыргыз Республикасынын 1 071 475 жараны ЭКТ алган жана Мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын ар кандай кызматтарынан пайдаланышып жатышат.

Документтин электрондук форматтарын киргизүү шайлоочуларды идентификациялоонун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Бул үчүн шайлоочуларды идентификациялоо системасы электрондук документте машина окулуучу зона (MRZ) жана/же эки өлчөмдүү штрих-коддор (QR) форматтары аркылуу окуу функциясы ишке ашырылат:

Киберкоопсуздукту уюштуруу жана камсыздоо шайлоочуларды идентификациялоо процессине электрондук документтерди киргизүүнү техникалык жактан ишке ашыруунун маанилүү аспектилеринин бири болуп саналат.

Шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн алкагында БШК санариптик документ форматтары шайлоочуларды идентификациялоо үчүн шайлоодо колдонулушу мүмкүн экендиги тууралуу түзөтүүлөрдү иштеп чыкты.