КР БШК майыптыгы бар шайлоочулар үчүн шайлоо процессин координациялоону жакшыртуу жана инклюзивдүүлүгүн жогорулатуу боюнча жумушчу кеңешме өткѳрдү

09 апреля 2024

2024-жылдын 8-апрелинен 9-апрелине чейин Баткен облусунун Баткен, Ош жана Ош облусунун Кара-Суу шаарларында майыптыгы бар шайлоочулар үчүн шайлоо процессин координациялоону жакшыртуу жана инклюзивдүүлүгүн жогорулатуу максатында жумушчу кеңешме өткөрүлдү.

Жумушчу кеңешмеге жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, прокуратура, билим берүү мекемелеринин, социалдык өнүктүрүү башкармалыктарынын, саламаттыкты сактоо, архитектура жана шаар куруу мекемелеринин башчылары катышты.

Чогулгандарга шайлоо участкаларын майыптыгы бар шайлоочулар үчүн жеткиликтүү кылуу жана алардын негизги муктаждыктарын аныктоо боюнча негизги учурлар көрсөтүлдү.

КР БШКнын мүчөсү А.К. Жумалиева майыптыгы бар шайлоочулар үчүн инклюзивдик чөйрөнү камсыз кылуу, анын ичинде өлкөнүн саясий турмушуна бирдей жана инклюзивдүү катышууну камсыз кылуу көз карашынан алганда бул жагдай өтө маанилүү экенин белгиледи.

Саясий турмушка жана шайлоого катышууга болгон тоскоолдуктарды жоюу боюнча этаптуу чаралар көрүлүүдө. Алмаштыруучу ыкмадан майыптыгы бар адамдардын добуш берүү жайларында шайлоого түздөн-түз катышуусуна жана бардык жарандар сыяктуу эле ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын бирдей укуктарга ээ болушуна өтүүсү КР БШКнын негизги багыты болуп саналат. Коомдун бардык мүчөлөрүн, анын ичинде майыптыгы бар жарандарды камтымайынча күчтүү коом болушу мүмкүн эмес. Демократиялык коомдо ар бир адамдын үнүнүн угулуп турушу абдан маанилүү.

Катышуучулар майыптыгы бар шайлоочулар үчүн шайлоо процессин камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын нормалары, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бул багыттагы функциялары менен таанышты. Ар бир шайлоо участогу боюнча шайлоо комиссиялары тарабынан толтурула турган керектѳѳ картасынын формасы көрсөтүлдү. Керектөөлөр картасы ар бир конкреттүү участок боюнча майыптыгы бар шайлоочулардын негизги муктаждыктарын аныктоого мүмкүндүк берет.

Ошондой эле тиешелүү шайлоо округундагы шайлоо участокторунун курулуш нормаларына жана эрежелерине ылайык келе тургандыгын текшерүү жана баа берүү да жүргүзүлдү.

Жумушчу кеңешменин жыйынтыгында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерине орнотулган пандустарды курулуш нормаларына ылайык келтирүү, ошондой эле бардык шайлоо участкаларын пандустар менен жабдуу боюнча тапшырмалар берилди. Шайлоо комиссияларынын талабы боюнча аларды бардык зарыл материалдар жана жабдуулар менен камсыз кылуу, прокуратура органдарынын шайлоо мыйзамдарынын талаптарынын жер-жерлерде аткарылышын көзөмөлдөѳсү белгиленди.

Ошону менен бирге, комиссиялык мүнѳздѳ тиешелүү шайлоо округдарындагы шайлоо участкаларында, алардын мөөнөтүнөн мурда шайлоого даярдыгы боюнча жеринде мониторинг жүргүзүлүдү.

КР БШК мамлекеттик органдар жана жарандык коом менен өз ара аракетте шайлоо процессинин инклюзивдүүлүгүнө жетишүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүүдѳ.