№2 Баткен, №9 Кара-Суу жана №7 Ош бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча КР ЖК депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого жмка жана интернет-басылмаларды аккредитациялоого документтерди берүүнүн акыркы мөөнөтү 2024-жылдын 26-мартына чейин болот

25 марта 2024

Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет басылмалардын өкүлдөрү!

 

КР БШК 2024-жылдын 28-апрелине дайындалган №2 Баткен, №9 Кара-Суу жана №7 Ош бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча КР ЖК депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо үгүт иштерин жүргүзүү үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларды аккредитациялоо үчүн арыздарды кабыл алууда.

Мыйзамга ылайык, шайлоону маалыматтык камсыз кылуу жарандарды маалымдоону, шайлоо алдындагы үгүт иштерин ѳзүнѳ камтыйт жана жарандардын эркин аң-сезимдүү жана эркин билдирүүсүнө жана шайлоонун ачык-айкындуулугуна көмөк көрсөтүүгө багытталган. Үгүт процессине катышуу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалар Борбордук шайлоо комиссиясында аккредитациядан өтүшү керек.

Телекөрсөтүү же басма аянты үчүн төлөмдүн өлчөмү бардык партиялар жана талапкерлер үчүн бирдей болууга жана шайлоо күнүнө 6 ай калганга чейин алып жаткан баадан ашпоого тийиш.

Шайлоо өнөктүгүнө катышуу боюнча каалоосун билдирген жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар 2024-жылдын 26-мартын кошуп алганга чейин белгиленген мөөнөттө БШКга төмөнкү документтерди тапшырышы керек:

- шайлоо өнөктүгүнө катышууга даяр экендиги жөнүндө билдирмени, мында жетекчинин аты-жөнүн, жалпыга маалымдоо каражаттарынын же интернет-басылманын координаттарын жана байланышуу даректерин көрсөтүү зарыл;

- жалпыга маалымдоо каражаттарынын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн же жеке ишкердин салык органдарында каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн (патенттин) көчүрмөсү (онлайн басылмалар үчүн);

- маалымат жана массалык коммуникациялар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иш жүргүзүүгө уруксат берүүчү документтердин көчүрмөсү;

- уставдын көчүрмөсү (бар болсо);

- эфир убактысы, басма аянты же интернет-басылмага жарыялоо укугун бергендиги үчүн төлөмдүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө күбөлөндүрүлгөн маалымат.

 

Жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалар билдирмеде камтылган жогоруда көрсөтүлгөн документтерди электрондук түрдө КР БШКнын маалымат бөлүмүнүн электрондук дарегине (pr.shailoo@gmail.com) жөнөтүшөт.

 

КР БШК маалымат бѳлүмү