Ош шаардык кеңешинин сессиясы ААР алкагында жаңыланган жергиликтүү кеңештердин уюштуруу сессияларынын графигин түзүүнү аяктады

22 марта 2024

2024-жылдын 20-мартында ААР алкагында Ош шаарына кошулган Кара-Суу районунун айыл аймактарынын депутаттарынын катышуусунда Ош шаардык кеңешинин жаңыланган курамынын сессиясы болуп өттү. Сессияга 117 депутаттын ичинен 80 депутат катышты. Сессияны Ош шаардык кеңешинин төрагасы Назылбеков Салман Сатыгулович тарабынан чакырылган.

Ош шаардык кеңешинин сессиясына Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У.Шайназаров, Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош АШКдагы атайын өкүлү Д. Даминов, Ош аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы К. Бердибекова катышты.

Сессия башталар алдында Ош АШКнын төрайымы Бердибекова Кулийпа кеңештин жаңыланган курамы тууралуу маалымат берип, пилоттук режимде ѳтүп жаткан ААР максаттарын жана милдеттерин баяндап, пилоттук режимде Ош шаарынын административдик-аймактык түзүмүндөгү өзгөртүүлөр тууралуу, ошондой эле жергиликтүү кеңештердин жана ААР негизинде депутаттардын статусу жѳнүндѳ айтып берди.

Ош облусунун Кара-Суу районунун төмөнкү айыл аймактары жана участоктору пилоттук режимде Ош шаарына кошулат:

- Кызыл-Кыштак айыл аймагы (калкы – 42207, 31 мандат),

- Төлөйкөн айыл аймагы (калкы – 32256, 31 мандат)

- Нариман айыл аймагынын Жаңы-Маала, Жым жана Жийделик аймактары (калкы – 12877, 7 мандат);

- Шарк айыл аймагынын Имам-Ата участкасы (калкы – 5209, 3 мандат);

- Папан айыл аймагынын Ак-Буура 1, 2, 3 жана 4 участкалары (калкы - 1833).

Кара-Суу районунун бул айыл аймактарын жана участокторун Ош шаарына кошуунун натыйжасында:

- калктын саны 454 858 адамга көбөйдү. (мурда 361 300 адам),

- шаардык кеңештин депутаттарынын саны 117 адамды түздү (мурда 45 депутат болгон).

Муну менен Кыргыз Республикасынын Президентинин №370 Жарлыгы менен бекитилген ААР Жол картасында аныкталган иш-чаралар аяктады, анда (5-пункт) «жаңыдан уюшулган айыл аймактарынын жана шаарлардын жергиликтүү кеңештеринин ишин уюштуруу жана тѳрагаларын шайлоону ѳткѳрүү» каралган.

 

Бул иш-чараларды ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына жүктөлгѳн.

129 жергиликтүү кеңеште ААР пилоттук режимде өткөрүүнүн максаттары жана тартиби, жаңыдан уюшулган айылдык аймактардын жана шаарлардын жергиликтүү кеңештеринин ишин уюштуруу, жаңыдан түзүлгөн айылдык кеңештердин төрагаларын шайлоону өткөрүү боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

1-этапта 2024-жылдын 20-февралынан 22-февралына чейин Жалал-Абад облусунун Ноокен районунун бириккен 116 айылдык кеңешинин жана Шамалды-Сай шаардык кеңешинин сессиялары өтүп, анда жергиликтүү кеңештердин төрагалары жана алардын орун басарлары шайланган.

2-этапта 2024-жылдын 4-мартынан 20-мартына чейин 12 шаардык кеңештин сессиялары өттү.

Жалпысынан ААР алкагында пилоттук режимде шаарлардын жана айыл аймактарынын административдик-аймактык чек араларын өзгөртүүнүн натыйжасында 484 кеңештин ордуна 268 шаардык жана айылдык кеңештер иштей баштайт.

 

Маалымат иретинде:

 

Жергиликтүү кеңештердин уюштуруу сессиялары Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы №24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобого” ылайык өткөрүлдү.

Жободо төмөнкүлөр белгиленген:

3-пункт: «Айылдык аймакты/айылдык аймактар жана/же айрым калктуу пункттар шаардын курамына кошулганда айылдык кеңештин ыйгарым укуктары токтотулат, шаардык кеңештин статусу өзгөрбөйт, шаардык кеңештин төрагасы кайра шайланбайт. Шаардык кеңеш анын курамына кирген айылдык кеңештердин укук мураскору болуп калат»;

4-пункт: «Айылдык аймактарды бириктиргенде, бириккен айыл аймагын түзгөн айыл аймактарынын кеңештеринин ыйгарым укуктары токтотулат. Жаңыдан түзүлгөн айылдык аймактын кеңеши бириккен айыл аймагын түзгөн айылдык кеңештердин укук улантуучусу болуп калат.”.

8-пункт: “Жергиликтүү кеңештердин депутаттары ѳздѳрү тийиштүү жергиликтүү кеңештердин депутаттары болгон айылдык аймак, калктуу конуш бириккен же кошулган айылдык аймактын же шаардын кеңешинин курамында ѳз ишмердигин улантат. Ошол эле учурда алардын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин же мыйзам менен жөнгө салынрганга чейин сакталат».

 

 

КР БШК ммалымат бѳлүмү