Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу Баткен жана Кара-Суу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун календардык планын бекитти.

05 марта 2024

 2024-жылдын 5-февралында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын токтому менен Баткен облусунун бир мандаттуу шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруучулук жана практикалык иш-чаралардын календарлык планы бекитилди. № 2 округ жана № 9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округу 2024-жылдын 28-апрелине белгиленген.

Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнүн негизги этаптары:

Шайлоочулардын тизмеси

- 12-мартка чейин шайлоочулардын алдын ала тизмесин илип коюу;

- 2024-жылдын 8-апрелине чейин шайлоочулардын контролдук тизмесин илип коюу;

- 2024-жылдын 12-мартынан 17-апрелине чейин шайлоочулардын катасы же так эместиги, шайлоочулардын тизмесинде жок экендиги (шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жөнүндө) жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана кароо;

- 2023-жылдын 23-апрелине чейин шайлоочулардын акыркы тизмесин жарыялоо;

Талапкерлер

- 2024-жылдын 28-мартына чейин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү (кошкондо);

- 2024-жылдын 8-апрелине чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди каттоо;

Агитация

- 2024-жылдын 8-апрелинен 2024-жылдын 27-апрелинин саат 8:00гө чейин шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү;

Добуш бериңиз

- 2024-жылдын 27-апрелинде саат 8:00дөн 20:00гө чейин добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерде добуш берүүнү өткөрүү;

Добуш берүү күнү 2024-жылдын 28-апрелинде саат 08:00дөн 20:00гө чейин

Жыйынтык чыгаруу

- 2024-жылдын 12-майына чейин жыйынтыктарды аныктоо.

КР БШК маалымат бөлүмү