Бириккен айыл аймактарынын кеңештеринин төрагаларын шайлоо. 116 төрага шайланды

22 февраля 2024

20-февралдан 22-февралга чейин жаңы түзүлгөн айыл аймактарынын кеңештеринин уюштуруу сессияларынын жыйынтыгы боюнча 116 төрага шайланды. Бириккен 5 айыл аймагында шайлоо өткөрүлмөкчү.

 

Графикке ылайык, сессиялардын биринчи күнүндө 20-февралда 51 төрага шайланса, экинчи күнү - 45, үчүнчү күнү - 16 төрага шайланды.

 

Төрагаларды шайлоо белгиленген график боюнча өткѳрүлдү. Жалпысынан Кыргызстан боюнча пилоттук административдик-аймактык реформанын алкагында 230 айыл аймагын бириктирүүнүн негизинде түзүлгөн бириктирилген айыл аймактарынын кеңештеринин 116 төрагасы шайланууга тийиш.

Бириккен кеңештердин төрагалары, эреже катары, жаңы бириккен аймактын курамына кирген аймактык кеңештердин төрагаларынын ичинен шайланат.

 

Бириккен айыл аймактарынын кеңештеринин уюштуруу сессиялары жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана аймактык шайлоо комиссияларынын уюштуруучулук жардамы менен бириккен айыл аймагынын курамына кирген айыл аймактарынын жергиликтүү кеңештеринин төрагалары тарабынан чакырылган.

 

Тѳрагаларды шайлоо Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы № 24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө Убактылуу жобого” ылайык жүргүзүлүп жатат.

 

Жободо «айыл аймактарына бириктирилгенде, бириккен айыл аймагын түзгөн айыл аймактарынын кеңештеринин ыйгарым укуктары токтотулат. Жаңыдан түзүлгөн айыл аймагынын кеңеши бириккен айыл аймагын түзгөн айылдык кеңештердин укук мураскору болуп кала” тургандыгы белгиленген.

 

Жобонун 8-пунктуна ылайык «Жергиликтүү кеңештердин депутаттары бириккен айыл аймагынын же шаардык кеңештин же анын курамына кошулган, ѳздѳрү тиешелүү жергиликтүү кеңештердин депутаттары болгон айыл аймагынын, калктуу конуштун курамында өз ишин улантат. Ошол эле учурда алардын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга же болбосо мыйзам менен жөнгө салынганга чейин сакталат».

 

Шаардык кеңештерде кеңештин төрагасын шайлоо боюнча уюштуруу сессиялары өткөрүлбөй тургандыгын белгилѳѳ зарыл. Жогорудагы кѳрсѳтүлгѳн Убактылуу жобого (12-пункт) ылайык - “Айыл аймагы/аймактар ​​же айрым калктуу конуштар кирген шаарларда шаардык кеңештин статусу өзгөрбөгөндүктөн, шаардык кеңештин төрагасын шайлоо боюнча сессия өткөрүлбөйт.”

 

Бириккен айыл аймактарынын уюштуруу сессияларына консультациялык жардам көрсөтүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ишеним телефону - 1255 ишке киргизди. Ошондой эле коомдук кабылдама иштейт - тел. 660240.

 

Маалымат иретинде: “Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы № 370 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын төмөнкү облустарында административдик-аймактык реформа жүргүзүү каралган:

• Баткен облусу (Кадамжай району);

• Жалал-Абад облусу;

• Ысык-Көл облусу;

• Ош облусу;

• Талас облусу;

• Чүй облусу;

• Бишкек жана Ош шаарларында.

Жалпысынан республика боюнча 484 жергиликтүү кеңеш (32 шаардык жана 452 айылдык кеңеш) болгон. Административдик-аймактык реформанын алкагындагы өзгөртүүлөрдүн натыйжасында бардыгы болуп 268 жергиликтүү кеңеш (33 шаардык жана 235 айылдык кеңеш) болот.