Жонгучкаев Кыялбек Муратбекович Чүй облусунун Ысык-Ата районунун жаңыдан түзүлгөн Жайылма айыл аймагынын кеңешинин төрагасы болуп шайланды

22 февраля 2024

2024-жылдын 22-февралында Чүй облусунун Ысык-Ата районунун жаңыдан түзүлгөн Жайылма айыл аймагынын кеңешинин уюштуруу сессиясы болуп өттү.

Жалпы 11930 адам жашаган Жайылма айыл аймагы Логвиненко жана Туз айыл аймактарын бириктирүү менен түзүлгөн.

Жайылма айылдык кеңешинде биригүүнүн натыйжасында депутаттардын саны 32 депутатты түздү: Логвиненко кеңешинин 21 депутаты жана Туз кеңешинин 11 депутаты.

Жайылма айыл аймагынын кеңешинин сессиясын жашы боюнча эң улуу депутат Чириков Малик Борбуевич ачып, төрагалык кылды.

Логвиненко жана Туз айыл аймактарынын учурдагы төрагаларынын ичинен Жонгучкаев Кыялбек Муратбекович жана Сатыкеев Болот Канатович шайлоо болуп өттү.

Сессияга бириккен Жайылма айыл аймагынын 29 депутаттары катышты.

Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 19 добуш алып, Жонгучкаев Кыялбек Муратбекович бириккен Жайылма айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды.

 

         Маалымат үчүн:

2024-жылдын 20-22-февралында аймактарда жаңыдан уюшулган айыл аймактарынын кеңештеринин төрагаларын шайлоо боюнча уюштуруу сессиялары өтүүдө.

Жалпысынан 230 айыл аймагын бириктирүүнүн негизинде түзүлгөн бириктирилген 117 айыл аймактарынын кеңешинин төрагаларын шайлоо зарыл.

Шайлоолор Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобо” негизинде өткөрүүлүүдө:

Айыл аймактарын бириктиргенде, бириккен айыл аймагын түзгөн айыл аймактарынын кеңештеринин ыйгарым укуктары токтотулат.

Жаңыдан түзүлгөн айылдык аймактын кеңеши бирдиктүү айыл аймагын түзгөн айылдык кеңештердин укук улантуучусу болуп калат”.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү жергиликтүү кеңештердин депутаттары болгон айыл аймагы же калктуу пункту кошулган же кошулган айылдык аймактын же шаардын кеңешинин курамында ишин улантат. Ошол эле учурда алардын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин же мыйзамдык жөнгө салууга чейин сакталат.

 

КР БШК маалымат бөлүмү