Бөкөев Нурланбек Илязович Ош облусунун Кара-Кулжа районунун жаңыдан түзүлгөн Кара-Гуз айыл аймагынын кеңешинин төрагасы болуп шайланды

22 февраля 2024

2024-жылдын 22-февралында Ош облусунун Кара-Кулжа районунун жаңыдан түзүлгөн Кара-Гуз  айыл аймагынын кеңешинин уюштуруу сессиясы болуп өттү.

Жалпы 10684 адам жашаган Кара-Гуз айыл аймагы Кара-Гуз жана Кенеш айыл аймактарын бириктирүү менен түзүлгөн.

Жайылма айылдык кеңешинде биригүүнүн натыйжасында депутаттардын саны 32 депутатты түздү: Кара-Гуз кеңешинин 21 депутаты жана Кенеш кеңешинин 11 депутаты.

Кара-Гуз айыл аймагынын кеңешинин сессиясын жашы боюнча эң улуу Джакшыбаева Суусаркан Укуевна.

Кара-Гуз жана Кенеш айыл аймактарынын учурдагы төрагаларынын ичинен Токторов Дүйшөбек Орозалиевич өз талапкерлигин алып койду.

Сессияга бириккен Кара-Гуз айыл аймагынын  депутаттарынын  27  катышты.

Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 27 добуш алып, Бөкөев Нурланбек Илязович бириккен Кара-Гуз айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды.

 

Маалымат үчүн:

2024-жылдын 20-22-февралында аймактарда жаңыдан уюшулган айыл аймактарынын кеңештеринин төрагаларын шайлоо боюнча уюштуруу сессиялары өтүүдө.

Жалпысынан 230 айыл аймагын бириктирүүнүн негизинде түзүлгөн бириктирилген 117 айыл аймактарынын кеңешинин төрагаларын шайлоо зарыл.

Шайлоолор Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобо” негизинде өткөрүүлүүдө:

Айыл аймактарын бириктиргенде, бириккен айыл аймагын түзгөн айыл аймактарынын кеңештеринин ыйгарым укуктары токтотулат.

Жаңыдан түзүлгөн айылдык аймактын кеңеши бирдиктүү айыл аймагын түзгөн айылдык кеңештердин укук улантуучусу болуп калат”.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү жергиликтүү кеңештердин депутаттары болгон айыл аймагы же калктуу пункту кошулган же кошулган айылдык аймактын же шаардын кеңешинин курамында ишин улантат. Ошол эле учурда алардын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин же мыйзамдык жөнгө салууга чейин сакталат.

 

КР БШК маалымат бөлүмү