Ургаипов Бакытбек Артыкбекович Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы жаңыдан түзүлгөн Жети-Өгүз айыл аймагынын кеңешинин төрагасын болуп шайланды

22 февраля 2024

2024-жылдын 22-февралында Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун жаңыдан түзүлгөн бириккен Жети-Өгүз айыл аймагынын кеңешинин уюштуруу сессиясы болуп өттү.

Жалпы 22910  адам жашаган Бириккен Жети-Өгүз айыл аймагы Ырдык, Липенка  жана Жети-Өгүз  айыл аймактарын бириктирүү менен түзүлгөн.

Жети-Өгүз айылдык кеңешинде биригүүнүн натыйжасында депутаттардын саны 53 депутатты түздү: Ырдык айылдык кеңешинин 21 депутаты, Липенка айылдык кенешинин 11 депутаты жана Жети-Өгүз айылдык  кеңешинин 21 депутаты.

Жети-Өгүз айыл аймагынын кеңешинин сессиясын жашы боюнча эң улуу Шерипов Турганбек депутат ачып, төрагалык кылды.

Ырдык, Липенка жана Жети-Өгүз  айыл аймактарынын учурдагы төрагаларынын ичинен Арыков Алмазбек Керимбекович, Тентиев Мирзат Турганбаевич жана Ургаипов Бактыбек Артыкбекович  шайлоо болуп өттү.

Сессияга бириккен Жети-Өгүз айыл аймагынын 48 депутаттары катышты.

Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 21 добуш алып, Ургаипов Бактыбек Артыкбекович  Жети-Өгүз районундагы бириккен Жети-Өгүз  айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды.

         Маалымат үчүн:

2024-жылдын 20-22-февралында аймактарда жаңыдан уюшулган айыл аймактарынын кеңештеринин төрагаларын шайлоо боюнча уюштуруу сессиялары өтүүдө.

Жалпысынан 230 айыл аймагын бириктирүүнүн негизинде түзүлгөн бириктирилген 117 айыл аймактарынын кеңешинин төрагаларын шайлоо зарыл.

Шайлоолор Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобо” негизинде өткөрүүлүүдө:

 Айыл аймактарын бириктиргенде, бириккен айыл аймагын түзгөн айыл аймактарынын кеңештеринин ыйгарым укуктары токтотулат.

Жаңыдан түзүлгөн айылдык аймактын кеңеши бирдиктүү айыл аймагын түзгөн айылдык кеңештердин укук улантуучусу болуп калат”.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү жергиликтүү кеңештердин депутаттары болгон айыл аймагы же калктуу пункту кошулган же кошулган айылдык аймактын же шаардын кеңешинин курамында ишин улантат. Ошол эле учурда алардын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин же мыйзамдык жөнгө салууга чейин сакталат.

 

КР БШК маалымат бөлүмү