Шаршеналиев Каныбек Койчубекович Чүй облусунун Ысык-Ата районунун жаңыдан түзүлгөн Жээк айыл аймагынын кеңешинин төрагасы болуп шайланды

22 февраля 2024

 

2024-жылдын 22-февралында Чүй облусунун Ысык-Ата районунун жаңыдан түзүлгөн Жээк айыл аймагынын кеңешинин уюштуруу сессиясы болуп өттү.

Жалпы 9896 адам жашаган Жээк айыл аймагы Жээк жана Интернационал айыл аймактарын бириктирүү менен түзүлгөн.

Жээк айылдык кеңешинде биригүүнүн натыйжасында депутаттардын саны 22 депутатты түздү : Жээк кеңешинин 11 депутаты жана Интернационал кеңешинин 11 депутаты.

Жээк айыл аймагынын кеңешинин сессиясын жашы боюнча эң улуу депутат Сайткулов Жусуп ачып, төрагалык кылды.

Жээк жана Интернационал айыл аймактарынын учурдагы төрагаларынын ичинен Шаршеналиев Каныбек Койчубекович жана Чекиров Сейит Муратович шайлоо болуп өттү.

Сессияга бириккен Жээк айыл аймагынын 20 депутаттары катышты.

Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 11 добуш алып, Шаршеналиев Каныбек Койчубекович бириккен Жээк айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды .

 

         Маалымат үчүн:

2024-жылдын 20-22-февралында аймактарда жаңыдан уюшулган айыл аймактарынын кеңештеринин төрагаларын шайлоо боюнча уюштуруу сессиялары өтүүдө.

Жалпысынан 230 айыл аймагын бириктирүүнүн негизинде түзүлгөн бириктирилген 117 айыл аймактарынын кеңешинин төрагаларын шайлоо зарыл.

Шайлоолор Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобо” негизинде өткөрүүлүүдө:

Айыл аймактарын бириктиргенде, бириккен айыл аймагын түзгөн айыл аймактарынын кеңештеринин ыйгарым укуктары токтотулат.

Жаңыдан түзүлгөн айылдык аймактын кеңеши бирдиктүү айыл аймагын түзгөн айылдык кеңештердин укук улантуучусу болуп калат”.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү жергиликтүү кеңештердин депутаттары болгон айыл аймагы же калктуу пункту кошулган же кошулган айылдык аймактын же шаардын кеңешинин курамында ишин улантат. Ошол эле учурда алардын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин же мыйзамдык жөнгө салууга чейин сакталат.

 

КР БШК маалымат бөлүмү