Кенжебек уулу Азамат Чүй облусунун Ысык-Ата районунун жаңыдан түзүлгөн Ак-Кудук айыл аймагынын кеңешинин төрагасы болуп шайланды

22 февраля 2024

 

2024-жылдын 22-февралында Чүй облусунун Ысык-Ата районунун жаңыдан түзүлгөн Ак-Кудук айыл аймагынын кеңешинин уюштуруу сессиясы болуп өттү.

Жалпы 10117 адам жашаган Ак-Кудук айыл аймагы Ак-Кудук жана Милянфан айыл аймактарын бириктирүү менен түзүлгөн.

Ак-Кудук айылдык кеңешинде биригүүнүн натыйжасында депутаттардын саны 22 депутатты түздү: Ак-Кудук кеңешинин 11 депутаты жана Милянфан кеңешинин 11 депутаты.

Ак-Кудук айыл аймагынын кеңешинин сессиясын жашы боюнча эң улуу депутат Исма Абдур Вундизович ачып, төрагалык кылды.

Ак-Кудук жана Милянфан айыл аймактарынын учурдагы төрагаларынын ичинен Кенжебек уулу Азамат жана Исма Абдур Вундизович шайлоо болуп өттү.

Сессияга бириккен Ак-Кудук айыл аймагынын 17 депутаттары катышты.

Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 11 добуш алып, Кенжебек уулу Азамат бириккен Ак-Кудук айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды .

 

Маалымат үчүн:

2024-жылдын 20-22-февралында аймактарда жаңыдан уюшулган айыл аймактарынын кеңештеринин төрагаларын шайлоо боюнча уюштуруу сессиялары өтүүдө.

Жалпысынан 230 айыл аймагын бириктирүүнүн негизинде түзүлгөн бириктирилген 117 айыл аймактарынын кеңешинин төрагаларын шайлоо зарыл.

Шайлоолор Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобо” негизинде өткөрүүлүүдө:

Айыл аймактарын бириктиргенде, бириккен айыл аймагын түзгөн айыл аймактарынын кеңештеринин ыйгарым укуктары токтотулат.

Жаңыдан түзүлгөн айылдык аймактын кеңеши бирдиктүү айыл аймагын түзгөн айылдык кеңештердин укук улантуучусу болуп калат”.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү жергиликтүү кеңештердин депутаттары болгон айыл аймагы же калктуу пункту кошулган же кошулган айылдык аймактын же шаардын кеңешинин курамында ишин улантат. Ошол эле учурда алардын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин же мыйзамдык жөнгө салууга чейин сакталат.

 

КР БШК маалымат бөлүмү