Токушев Фарид Кубаналиевич Талас облусунун Талас районунун жаңыдан түзүлгөн Каракол айыл аймагынын кеңешинин төрагасы болуп шайланды

22 февраля 2024

2024-жылдын 22-февралында Талас облусунун Талас районунун жаңыдан түзүлгөн Каракол айыл аймагынын кеңешинин уюштуруу сессиясы болуп өттү.

Жалпы 14136 адам жашаган Каракол  айыл аймагы Кууганды, Арал жана Айдаралиев айыл аймактарын бириктирүү менен түзүлгөн.

Каракол айылдык кеңешинде биригүүнүн натыйжасында депутаттардын саны 33 депутатты түздү: Кууганды кеңешинин 11, Арал кеңешинен 11, Айдаралиев 11.

Каракол  айыл аймагынын кеңешинин сессиясын жашы боюнча эң улуу депутат Тайтаков Бакберди Төрөкулович ачып, төрагалык кылды.

Кууганды, Арал жана Айдаралиев айыл аймактарынын учурдагы төрагаларынын  ичинен Токушев Фарид Кубаналиевич боюнча  шайлоо болуп өттү.

Сессияга бириккен Каракол айыл аймагынын 29 депутаттары катышты.

Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 29 добуш алып, Токушев Фарид Кубаналиевич  бириккен Каракол  айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды.

         Маалымат үчүн:

2024-жылдын 20-22-февралында аймактарда жаңыдан уюшулган айыл аймактарынын кеңештеринин төрагаларын шайлоо боюнча уюштуруу сессиялары өтүүдө.

Жалпысынан 230 айыл аймагын бириктирүүнүн негизинде түзүлгөн бириктирилген 117 айыл аймактарынын кеңешинин төрагаларын шайлоо зарыл.

Шайлоолор Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобо” негизинде өткөрүүлүүдө:

Айыл аймактарын бириктиргенде, бириккен айыл аймагын түзгөн айыл аймактарынын кеңештеринин ыйгарым укуктары токтотулат.

Жаңыдан түзүлгөн айылдык аймактын кеңеши бирдиктүү айыл аймагын түзгөн айылдык кеңештердин укук улантуучусу болуп калат”.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү жергиликтүү кеңештердин депутаттары болгон айыл аймагы же калктуу пункту кошулган же кошулган айылдык аймактын же шаардын кеңешинин курамында ишин улантат. Ошол эле учурда алардын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин же мыйзамдык жөнгө салууга чейин сакталат.

 

КР БШК маалымат бөлүмү