Кыргызбаев Акматжан Кыргызбаевич Ош облусунун Өзгөн районунун жаңыдан түзүлгөн Ийри-Суу айыл аймагынын кеңешинин төрагасы болуп шайланды

22 февраля 2024

2024-жылдын 22-февралында Ош облусунун Өзгөн районунун жаңыдан түзүлгөн Ийри-Суу айыл аймагынын кеңешинин уюштуруу сессиясы болуп өттү.

Жалпы 14246 адам жашаган Ийри-Суу айыл аймагы Ийри-Суу жана Чангет айыл аймактарын бириктирүү менен түзүлгөн.

Ийри-Суу айылдык кеңешинде биригүүнүн натыйжасында депутаттардын саны 32 депутатты түздү: Ийри-Суу кеңешинин 21 депутаты, Чангет кеңешинин 11 депутаты.

Ийри-Суу айыл аймагынын кеңешинин сессиясын жашы боюнча эң улуу  Шайимкулова Чынаркан Арапбаевна депутат ачып, төрагалык кылды.

Ийри-Суу жана Чангет айыл аймактарынын учурдагы төрагаларынын ичинен Кыргызбаев Акматжан Кыргызбаевич жана Пусурманкулов Бакытбек Зайирбаевич (баш тартты)  шайлоо болуп өттү.

Сессияга бириккен Ийри-Суу айыл аймагынын 29 депутаттары катышты.

Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 29 добуш алып, бириккен Ийри-Суу айылдык кеңешинин төрагасы болуп Кыргызбаев Акматжан Кыргызбаевич шайланды.

 

         Маалымат үчүн:

2024-жылдын 20-22-февралында аймактарда жаңыдан уюшулган айыл аймактарынын кеңештеринин төрагаларын шайлоо боюнча уюштуруу сессиялары өтүүдө.

Жалпысынан 230 айыл аймагын бириктирүүнүн негизинде түзүлгөн бириктирилген 117 айыл аймактарынын кеңешинин төрагаларын шайлоо зарыл.

Шайлоолор Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобо” негизинде өткөрүүлүүдө:

Айыл аймактарын бириктиргенде, бириккен айыл аймагын түзгөн айыл аймактарынын кеңештеринин ыйгарым укуктары токтотулат.

Жаңыдан түзүлгөн айылдык аймактын кеңеши бирдиктүү айыл аймагын түзгөн айылдык кеңештердин укук улантуучусу болуп калат”.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү жергиликтүү кеңештердин депутаттары болгон айыл аймагы же калктуу пункту кошулган же кошулган айылдык аймактын же шаардын кеңешинин курамында ишин улантат. Ошол эле учурда алардын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин же мыйзамдык жөнгө салууга чейин сакталат.

 

КР БШК маалымат бөлүмү