Ысырайлов Жумабек Сапардинович Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун жаңыдан түзүлгөн Э.Иманалиев айыл аймагынын кеңешинин төрагасы болуп шайланды

22 февраля 2024

2024-жылдын 22-февралында Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун бириккен Э.Иманалиев айыл аймагынын кеңешинин уюштуруу сессиясы болуп өттү.

Жалпы 15792 адам жашаган Э.Иманалиев айыл аймагы Ничке-Сай жана Кызыл-Өзгөрүш айыл аймактарын бириктирүү менен түзүлгөн.

Э.Иманалиев айылдык кеңешинде биригүүнүн натыйжасында депутаттардын саны 32 депутатты түздү. Ничке-Сай кеңешинин 11 депутаты жана Кызыл-Өзгөрүш кеңешинин 21 депутаты.

Э.Иманалиев айыл аймагынын кеңешинин сессиясын жашы боюнча эң улуу  Тургуналиева Гүлнар Сыргабаевна депутат ачып, төрагалык кылды.

Ничке-Сай жана Кызыл-Өзгөрүш айыл аймактарынын учурдагы төрагаларынын ичинен Эргеш уулу Нурсултан жана Ысырайлов Жумабек Сапардинович ортосунда шайлоо болуп өттү.

Сессияга бириккен Э.Иманалиев айыл аймагынын 29 депутаттары катышты.

Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 15 добуш алып, Ысырайлов Жумабек Сапардинович бириккен Э.Иманалиев айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды.

 

         Маалымат үчүн:

2024-жылдын 20-22-февралында аймактарда жаңыдан уюшулган айыл аймактарынын кеңештеринин төрагаларын шайлоо боюнча уюштуруу сессиялары өтүүдө.

Жалпысынан 230 айыл аймагын бириктирүүнүн негизинде түзүлгөн бириктирилген 117 айыл аймактарынын кеңешинин төрагаларын шайлоо зарыл.

Шайлоолор Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобо” негизинде өткөрүүлүүдө:

Айыл аймактарын бириктиргенде, бириккен айыл аймагын түзгөн айыл аймактарынын кеңештеринин ыйгарым укуктары токтотулат.

Жаңыдан түзүлгөн айылдык аймактын кеңеши бирдиктүү айыл аймагын түзгөн айылдык кеңештердин укук улантуучусу болуп калат”.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү жергиликтүү кеңештердин депутаттары болгон айыл аймагы же калктуу пункту кошулган же кошулган айылдык аймактын же шаардын кеңешинин курамында ишин улантат. Ошол эле учурда алардын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин же мыйзамдык жөнгө салууга чейин сакталат.

 

КР БШК маалымат бөлүмү