Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын бүткүл дүйнөлүк шайлоо күнү менен куттуктоосу

01 февраля 2024

Урматтуу кесиптештер – шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана КР БШК аппаратынын кызматкерлери, урматтуу өнөктөштөр, мекендештер!

 

Борбордук шайлоо комиссиясы Сиздерди Бүткүл дүйнөлүк шайлоо күнү менен куттуктайт!

 

Жыл сайын февраль айынын биринчи бейшембисинде дүйнѳнүн бардык өлкөлөрү 2005-жылы Венгрияда шайлоо органдарынын кесиптик майрамы катары белгиленген Бүткүл дүйнөлүк шайлоо күнүн белгилешет.

 

Кыргыз Республикасынын Конституциясында демократиялык шайлоонун бардык стандарттары белгиленгген. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесине ылайык шайлоо Кыргыз Республикасынын жаранынын шайлоо жана шайлануу укугун эркин жүзөгө ашыруусуна негизделет. Мында эркин, жалпы, тең жана тике шайлоо укуктарынын принциптери сакталып, добуш берүүнүн жашыруундуулугу камсыз кылынат.

Шайлоо элдик бийликти ишке ашыруунун жана коомдук пикирди билдирүүнүн, мамлекеттик механизмдин иштеп турушунун туруктуулугун жана натыйжалуулугун камсыз кылган негизги ѳбѳлгѳлѳрдүн бири болуп саналат.

Борбордук шайлоо комиссиясы демократиялык процесстерди чыңдоого, таза жана ачык шайлоону уюштуруу жана өткөрүү стандарттарына ылайык жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу үчүн бардык шарттарды түзүүгө умтуларын билдирет.

Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын реформалоонун натыйжасында добуш берүүнүн жыйынтыктарынын ишенимдүүлүгүнө жана айкындуулугуна жетишилди, шайлоо процессинин инклюзивдүүлүгү жакшырды, шайлоочулардын ар кандай категориялары үчүн добуш берүүнүн жеткиликтүүлүгү камсыз кылынды. шайлоо практикасын өркүндөтүү, шайлоо мыйзамдарын бузууларга каршы күрөшүү, шайлоонун укуктук жана саясий маданиятын жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө.

Шайлоону өткөрүүнүн эл аралык стандарттарына ылайык ар бир жарандын тандоосу аң-сезимдүү жана эркин билдирүүсү үчүн ачык шайлоо процессин камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын башкы миссиясы бойдон калууда.

Борбордук шайлоо комиссиясы бардык жарандарга, кесиптештерге жана өнөктөштөргө биргелешкен иштери жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, жалпы күч-аракеттер менен дагы кыйла инклюзивдик чөйрөгө, шайлоо укуктары жана процесстери тууралуу жарандардын көбүрөөк кабардар болуусуна жана маалымат алуусунга жетишебиз деген ишенимин билдирет.

Борбордук шайлоо комиссиясы Сизге жана сиздин үй-бүлөңүзгө чың ден соолук, бакубатчылык жана гүлдѳп ѳнүгүүнү каалайт!