КР БШК 2024-2027-жылдарга Стратегиялык планды бекитти

31 января 2024

2024-жылдын 29-январында Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы 2024-2027-жылдарга стратегиялык планды бекитти.

КР БШКнын стратегиялык планы кезектеги шайлоо циклин даярдоо жана өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын андан ары өркүндөтүү боюнча БШКнын башкаруу ишинин стратегиялык багыттарын, максаттарын, милдеттерин жана натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүн аныктаган документ болуп саналат.

Шайлоолор аралыгындагы мезгилде БШКнын алдында башкы милдет - шайлоо системасын андан ары реформалоону ишке ашыруу, алдыдагы шайлоо циклинин туруктуулугун камсыз кылуу жана мындан ары дагы көбүрөөк инклюзивдүүлүккѳ, айкындуулукка жана мыйзамдуулукка жетишүү үчүн бардык күч-аракеттерди жумшоо болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын 2024-2027-жылдарга стратегиялык планы жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу үчүн шарттарды андан ары ѳркүндѳтүү жана шайлоо процессинин инклюзивдүүлүгүн жогорулатуу, шайлоонун ишенимдүүлүгүн жана айкындуулугун камсыз кылуу үчүн технологияларды өркүндөтүү, программалык-техникалык комплексти жаңылоо, шайлоочулардын укуктук маданиятынын деңгээлин жогорулатуу жана жарандык билим берүүнү өнүктүрүү, аткарылган иштердин натыйжалуулугун жогорулатуу, КР БШКнын институционалдык мүмкүнчүлүктөрүн жана инновациялык ыкмаларын чыңдоо , мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүнү жакшыртуу, кызыкдар уюмдар, анын ичинде шайлоо чөйрөсүндөгү ишмердүүлүк маселелери боюнча эл аралык өнөктөштөр менен өнөктөштүктү күчөтүү боюнча стратегиялык милдеттерди белгилейт.