Кыргыз Республикасынын ачык маалыматтар порталына жана КР БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу үчүн КР БШКнын ачык маалыматтарынын тизмеси бекитилди

29 декабря 2023

-