КР БШК Н.А. Ташматовдун арызын карады

28 декабря 2023

КР БШК 2023-жылдын 26-декабрында Кулунду айылдык кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу тууралуу Лейлек аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу жѳнүндѳ Н.А. Ташматовдун арызын карады.

Лейлек аймактык шайлоо комиссиясы 2023-жылдын 4-декбарындагы № 5 чечими менен Н.А. Ташматовго карата Баткен облустунун Лейлек райондук сотунун айыптоо ѳкүмү мыйзамдуу күчүнѳ киргендигине байланыштуу Кулунду айылдык кеңешинин депутаты Н.А. Ташматовдун ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 9-пунктуна жана 2-бѳлүгүнѳ ылайык “Жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу үчүн ага карата соттун айыптоо өкүмүнүн мыйзамдуу күчүнө киришинегиз болуп саналат, ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн негиздер боюнча депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу негиз келип чыккан күндөн тартып тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы 30 календарлык күндөн кечиктирбестен кабыл алган чечим менен жүзөгө ашырылат.”.

Мыйзамдын талаптарына ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы Н.А. Ташматовдун арызы боюнча талаптарын канааттандыруудан баш тартты жана Лейлек аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин бекитти.