ЖАШ ЖАРАНДЫН МЕКТЕБИ! КАНТ шаарындагы «УНИКУМ КИДС» ОТКда шайлоо технологияларын колодонуу менен мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президентин шайлоо болуп ѳттү.

01 декабря 2023

КР БШКнын жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары борбору (ЖББ) жаштар арасында маалымдуулукту жана шайлоо процессин түшүнѳ билүүнү жакшыртуу боюнча иштердин алкагында орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелеринде жана уюмдарында ЖАШ ЖАРАНДЫН МЕКТЕБИН ѳткѳрүп жатат.

ЖББ КАНТ шаарындагы «УНИКУМ КИДС» ОТКнын жетекчилигинин чакыруусу боюнча шайлоо технологияларын колодонуу менен мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президентин шайлоону ѳткѳрүүгѳ кѳмѳк кѳрсѳттү.

Мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президенттигине талапкер болуп тѳмѳндѳгү 6окуучу катталды:

 

1. Адисова Дарига Адисовна
2. Шангитбаева Дария Сардаровна
3. Коомбаев Ариет Закирович
4. Узанзаев Джамаль Идрисович
5. Вудуньян Ясмина Махмутовнаокутуучулар
6. Хахаза Муххамед Бераевич

Мектеп жетекчилеринин жана окуучулардын арасынан мектептик шайлоо комиссиясы түзүлдү. Алар үчүн КР БШКнын жарандык билим берүү борбору тарабынан протоколдор жана тесттик бюллетендер иштелип чыккан. Мектептеги добуш берүү жол-жоболору Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо добуш берүүнүн колдонулган жол-жоболоруна кыйла жакындаштырылган.

Добуш берүү 2023-жылдын 1-декбарында ѳткѳрүлдү.

Шайлоочулардын тизмесине 5-9-класстардын окуучулары жана окутуучу курам – 81 шайлоочу (алардын ичинен 71 окуучу, 10 мугалим) киргизилген. Алардын ичинен 73 шайлоочу катышты (90%): окуучулар -63 (89 % окуучулардын тизмесине киргизилгендердин санынан), мугалимдер - 10 (100 % мугалимдердин тизмеге киргизилгендеринин санынан).

«УНИКУМ КИДС» ОТКнын мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президентин шайлоо жѳнүндѳ» протоколго ылайык:

2023-жылдын 1-декбарындагы мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президентин шайлоодо добуш берүүгѳ катышкан шайлоочулардын саны

73 шайлоочу (90 %): окуучулар 63 (89 % окуучулардын тизмесине киргизилгендердин санынан), мугалимдер 10 (100 % мугалимдердин тизмесине киргизилгендердин санынан).

 

Мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президенттигине талапкер Адисова Дарига Адисовна 19 добуш алган, бул шайлоого катышкан шайлоочулардын санынын 26,03 % түзѳт.

 

Мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президенттигине талапкер Шангитбаева Дария Сардаровна 8 добуш алган, бул шайлоого катышкан шайлоочулардын санынын 10,96 % түзѳт.

 

Мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президенттигине талапкер Коомбаев Ариет Закирович 5 добуш алган, бул шайлоого катышкан шайлоочулардын санынын 6,85 % түзѳт.

 

Мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президенттигине талапкер Узанзаев Джамаль Идрисович 7 добуш алган, бул шайлоого катышкан шайлоочулардын санынын 9,59 % түзѳт.

 

Мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президенттигине талапкер Вудуньян Ясмина Махмутовна 29 добуш алган, бул шайлоого катышкан шайлоочулардын санынын 39,73 % түзѳт.

 

Мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президенттигине талапкер Хахаза Муххамед Бераевич 5 добуш алган, бул шайлоого катышкан шайлоочулардын санынын 6,85 % түзѳт.

«Баарына каршы» позициясы үчүн 0 шайлоочу добуш берген.

Добуш берүүнүн натыйжалары боюнча «УНИКУМ КИДС» ОТКнын мектеп окуучуларынын ѳз алдынча башкаруусунун президенти болуп Вудуньян Ясмина Махмутовна шайланды.

 

Муну билүү кызыктуу!!!

«Жаштар жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын 4-августундагы №157 жаңы мыйзамынын кабыл алынышына байланыштуу жаштардын курагы 35 жашка чейин жогорулатылды. Бул Мыйзам 2024-жылдын 8-февралынан тартып күчүнѳ кирет.

Эми шайлоочулардын тизмесинин түзүмүндѳ жаш шайлоочулардын үлүшү 43,57%, болот, бул 1 735 417 адамды түзѳт.

 

Жыл сайын Кыргыз Республикасынын шайлоочуларынын тизмесине 18 жашка толгон 80 миңге жакын жаңы шайлоочулар киргизилерин белгилѳѳ зарыл.

Жаштар шайлоодо зор потенциалга жана реалдуу күчкѳ ээ, демек шайлоонун жыйынтыгына таасир этиши мүмкүн!!!

 

КР БШКнын жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары борбору жаштарды Жаш жарандын тектебине катышууга чакырыт, ошондой эле окуу жайларын жана бардык кызыктар тараптарды кызматташууга чакырат.

 

Пайда болгон суроолор боюнча bilim@shailoo.gov.kg электрондук почтасы боюнча кайрылса болот.