БШК жана ЕККУ кызматташуунун планын талкуулашты

18 сентября 2023

Бүгүн, 2023-жылдын 18-сентябрында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасы Н.К. Шайлдабекова Бишкек шаарындагы ЕККУ программалык офисинин адам ченеми боюнча департаменттин башчысы Кристофер Блэр менен жолугушуп, 2024-жылга ѳз ара аракеттенүү планын талкуулашты.

БШКнын тѳрагасы Кристофер Блэрди кызмат ордуна дайындалгандыгы менен куттуктап, андан аркы үзүрлүү кызматташууга ишенгендигин билдирди.

Жолугушуунун жүрүшүндѳ КР БШК менен ЕККУ программалык офисинин ѳз ара аракеттеринин бийик деңгээли белгиленди, шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү, жарандык билим берүү алкагында маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жакшыртуу,шайлоо укуктары жана процесстери чѳйрѳсүндѳ укук коргоо органдарынын потенциалын жогорулатуу, шайлоо процессинин инклюзивдүүлүгүн жогорулатуу боюнча чараларды камсыз кылуу, майыптыгы бар адамдарды, аялдарды жана жаштарды ѳлкѳнүн коомдук-саясий турмушуна тартуу чѳйрѳсүндѳгү жетишилген ийгиликтерди талкуулашгты.

Бишкектеги ЕККУ программалык офиси шайлоо процессинин ачыктыгын, аныктыгын жана инклюзивдүүлүгүн камсыз кылууда ѳз салымын кошту.

БДИПЧ ЕККУ сунуштарын аткаруу алкагында укук коргоо органдары менен ѳз ара аракеттенүүнүн мехнизими ѳркүндѳтүлдү, жарандык коомдун уюмдары жана башкалар менен КР БШКда конструктивдүү пикир алышуу аянтчасы түзүлдү.

Кристофер Блэр аялдардын, жаштардын, майыптыгы бар адамдардын инклюзивдүүлүгүн камсыз кылуу, ошондой эле шайлоо процессин мыкты аңдап билүү максатында жарандарды маалымдоону жакшыртуу маселесинде кѳмѳк кѳрсѳтүүгѳ жана анадан ары кызматташууга даяр экендигин билдирди.

Жолугушуунун соңунда БШКнын тѳрагасы ѳз ара кызматташуунун маанилүү экендигин белгилеп, Бишкектеги ЕККУ программалык офиси менен тыкыс ѳз ара аракетте болууга даяр экендигин билдирди.