Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди каттоо аяктады

17 сентября 2023

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөКыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, 2023-жылы 16-сентябрда Ысык-Көлоблусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди каттоо аяктады.

Саруу айылдык кеңешинде мандаттардын жалпысаны – 21, анын ичинен 3 округда 9 мандат аялдарүчүн резервге калтырылды.

Көрсөтүлгөн талапкерлердин жалпы саны 41 адамды түздү, алардын ичинен 13 аял талапкер.

41 талапкер катталды, анын ичинен 13аялталапкер.

Шайлоо округдары боюнча Саруу айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди каттоо жөнүндө маалымат:

Айылдыккеңештинаталышы

Округдунаталышы

УШКнынсаны

Мандат-тардын саны

Аялдар үчүнрезерв

Катталган талапкерлердинсаны

анын ичинен:

 

 

 

 

 

 

 

өзүн-өзүкөрсөтүү

cаясий партиядан

аялдар

 

Бардыгы:

3

4

21

9

41

41

0

13

1

Саруу

№1 Саруу

1

7

3

15

15

0

5

 

 

№2 Санаторий

2

7

3

1

5

15

0

4

 

 

№3 Чабалдаев

1

7

3

11

11

0

4

 

Талапкерлер тууралуу маалымат менен Талапкермаалыматтык ресурсунда https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/kenesh_aiyl шилтемеси аркылуу тааныша аласыздар.

Шайлоодо шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү 2023-жылдын 18-сентябрында башталып, 2023-жылдын 7-октябрында саат 8.00дө аяктайт.