Саруудагы аралыктан добуш берүү: Бишкектеги саруулуктардын тизмеси такталып жатат

15 сентября 2023

2023-жылдын 8-октябрында Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо болот.

«Кыргыз Республикасынын Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 8-августундагы жарлыгын аткарууда КР БШК Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо аралыктан добуш берүүнү жана идентификациялоонун модернизацияланган жабдууларын пилоттук режиминде апробациялоо жѳнүндѳ чечим кабыл алган.

Аралыкта добуш берүү Саруу айыл аймагынын шайлоочуларынын тизмесине киргизилген, бирок убактылуу жок болгондугуна байланыштуу туруктуу катталаган жери боюнча шайлоо участкасында добуш берүүгѳ мүмкүнчүлүгү жок жана аралыкта добуш берүүгѳ катышуу тууралуу арыз берген жарандардын добуш берүүгѳ жетүүсүн касыз кылуу үчүн арналган.

Пилоттук режимде аралыктан добуш берүүнү даярдоонун алкагында Саруу айыл аймагынын кызматкерлери жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрү Саруу айылынын шайлоочуларынын тизмесин тактоо боюнча биргелешкен ишти жүргүзүштү.

Жүргүзүлгѳн иштин натыйжасы боюнча Саруу айыл аймагында 175 шайлоочу Бишкек шаарында, 29 шайлоочу Кыргызстандын башка аймактарында, 59 шайлоочу чет ѳлкѳлѳрдѳ убактылуу жашап жатканы жана жүрүшкѳнү белгилүү болду.

Аралыктан добуш берүү үчүн КР БШКнын имаратында: Бишкек шаары, Пушкин кѳчѳсү, 50 дареги боюнча аралыктан добуш берүүчү шайлоо участкасы түзүлгѳн.
 

Урматтуу Саруу айыл аймагынын тургундары!
 

КР БШК Бишкек шаарында жүрүшкѳн Саруу айыл аймагынын тургундарын 2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо аралыктан добуш берүүгѳ акивдүү катышууга чакырат.

Аралыктан добуш берүүгѳ катышуу үчүн шайлоочу 2023-жылдын 23-сентябрына чейин арыз берүүсү зарыл:

- шайлоо ѳткѳрүлүүчү жердеги шайлоо комиссиясына;

- КР БШКнын имаратындагы аралыктагы участка жайгашкан жер боюнча аралыктан добуш берүүчү шайлоо участкасына;

- «Тизме» (tizme.gov.kg) шайлоо порталындагы электрондук «Шайлоочунун кабинети» (voter-cabinet.srs.kg) аркылуу.

Бардык суроолорду 1255 телефону боюнча тактап алса болот.

Ошондой эле тѳмѳндѳгү телефондор боюнча консультация алса болот:

+996 312 660240;

+996505 805809 (whatsapp Руслан); +996555 261 292 (whatsapp Асель);

Сиз электрондук почтага жазсаңыз да болот document2@shailoo.gov.kg, биз сѳзсүз Сиз менен байланышабыз.