2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү аяктады

08 сентября 2023

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, 2023-жылы 7-сентябрда Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү аяктады.

Саруу айылдык кеңешинде мандаттардын жалпы саны – 21, анын ичинен 9 мандат аялдар үчүн резервге калтырылды.

Көрсөтүлгөн талапкерлердин жалпы саны – 41 адам, анын ичинен 13 аял талапкер катары көрсөтүлдү.

Документтер кабыл алынган күндөн тартып 10 календарлык күн ичинде – 2023-жылдын 18-сентябрына чейин Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясы талапкерлердин жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайыктуулугун текшерет.

Паспорттук маалыматтарды, жергиликтүү жамааттын мүчөлүгүн (каттоо), КР жарандыгын (КР СӨМ), жоюлбаган соттолгондугунун жоктугун (ИИМ) ж.б. маалыматтарды текшерүү «Түндүк» Электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү тутумун пайдалануу аркылуу дагы жүргүзүлөөрүн белгилей кетүү керек. Ошондой эле мыйзамдын шайлоодо талапкерлердин жалпы орто билиминин бардыгы, шайлоо күрөөсү тууралуу ж.б. талаптар бөлүгүнүн ченемдери колдонулат.

Округдар боюнча айылдык кеңешке талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө маалымат:

Айылдык кеңештин аталышы

Округдун аталышы

Мандат-тардын саны

Аялдар үчүн резерв

Көрсө-

түлгөн талапкер-лердин

саны

анын ичинен:

өзүн-өзү көрсөтүү

cаясий партиядан

аялдар

Жети-Өгүз АШК

 

 

 

21

9

41

41

0

13

1

Саруу

Саруу

7

3

15

15

0

5

2

Санаторий

7

3

15

15

0

4

3

Чабалдаев

7

3

11

11

0

4