КР БШК №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоодо шайлоочулардын алдын ала тизмесин жарыялады.

22 июля 2023

Шайлоочулардын алдын ала тизмеси Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин (калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, мындан ары - СӨМ) маалыматтарынын негизинде түзүлүп, шайлоочулардын «Тизме» мамлекеттик порталына https://tizme.gov.kg/ жайгаштырылды.

№26 Ленин шайлоо округу боюнча алдын ала тизмедеги шайлоочулардын саны 127 819, анын ичинен 55 731 эркектер жана 72 088 аялдар же 43,60 % жана 56,40 %.

Шайлоо мезгилинде шайлоочулардын тизмесин актуалдаштыруусу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын берилген маалыматтарынын жана шайлоочулардын арыздарынын негизинде күн сайын жүргүзүлөт.

Урматтуу шайлоочулар!

2023-жылдын 25-июлунан тартып 30-августуна чейинки (кошуп алганда) мезгилде шайлоочулардын тизмесинен өзүңүз тууралуу маалыматты тактаңыз:

  • 1255 же 119 номерине телефон чалуу менен;
  • «tizme.gov.kg» сайтында;
  • шайлоо участогунда;
  • өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди (ПИН) көрсөтүү менен 119 номерине СМС жөнөтүп, Сиздин шайлоо участогуңуздун номери жана дареги тууралуу жооп аласыз (СМС билдирүү жөнөтүү жана чалуулар акысыз).

Кандайдыр бир каталарды же так эместикти тапкан учурда, ошондой эле шайлоочулардын тизмесинде жок болсоңуз, 2023-жылдын 30-августуна чейин (кошуп алганда) Сиз Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн тиркеп, шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыз менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуусуз. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Арызды электрондук форматта мыйзамдарда белгиленген тартипте авторлоштуруудан өтүп, “tizme.gov.kg” сайтында «Шайлоочунун кабинети» сервиси аркылуу тапшырса дагы болот.

Биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар Калкты тейлөө борборлорунан (КТБ – ЦОН) бул жол-жободон өтүп, паспортундагы дарек маалыматтарын актуалдаштыра алышат.

 

Маалымдама: КР шайлоо мыйзамдарына ылайык - бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын тизмесине активдүү шайлоо укугуна ээ, жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуп саналган жана биометрикалык каттоодон өткөн КР жарандары киргизилет. Шайлоочунун жергиликтүү жамааттагы мүчөлүгү добуш берүү күнүнө чейинки 90 күндөн кем эмес мөөнөттө жарандын паспортунда, паспорттун тибинде жазылган жашаган жерин каттоо жөнүндө белги же болбосо Кыргыз Республикасынын Улуттук паспортторунун мамлекеттик реестринде (УПМР) жашаган жеринин дарегин каттоо менен аныкталат.

("Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө "Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 14-беренесинн 48 абз., 2-бөлүгүнүн 1-беренесинин, 2-пункту,).