2023-жылдын 28-майына дайындалган №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча КР ЖКнын депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышкан талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсептериндеги акча каражаттарынын кыймылы тууралуу маалымат

27 мая 2023

БШКнын Контролдук-текшерүү тобу 2023-жылдын 27-майына карата №26  Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышкан талапкерлердин шайлоо алдындагы үгүт иштерин каржылоонун жүрүшү тууралуу маалымат берет.


№26  Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу үчүн 49 талапкер көрсөтүлүп, алардын арасынан 32си катталган. Кийин дагы 3 талапкер өзүнүн арызынын негизинде андан ары шайлоо жарышына  катышуудан баш тарткан.

 

Мыйзам ченемдерине ылайык бир мандаттуу округдар боюнча талапкерлердин шайлоо фонддору төмөнкү каражаттардын эсебинен түзүлүшү мүмкүн*:

 

• 150 000 сомдон ашпаган талапкердин жеке каражаттары;

 

• 1 000 000 сомдон ашпаган саясий партиянын өздүк каражаттары;

 

• ар бири 200 000 сомдон ашпаган жеке адамдардын ыктыярдуу кайрымдуулук каражаттары;

 

• юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук каражаттары, алардын ар бири 500 000 сомдон ашпайт.

 

Ошол эле убакта талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын шайлоо фондуна түшкөн жана сарпталган каражаттардын максималдуу өлчөмү 10 000 000 сомдон ашпашы керек.

 

* Шайлоо фонддору «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык тыюу салынбаган адамдар жана уюмдар тарабынан түзүлүшү мүмкүн.

 

«Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу банк мекемелеринен алынган маалыматка ылайык, 2023-жылдын 27-майына карата талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсебине жалпысынан 15 908 315 сом түшкөн, анын ичинен кайрымдуулуктун түрлөрү боюнча кирешелерди (туура эмес көрсөтүлгөн коддорду) эсепке алуу боюнча төлөмдөртөмөнкүдөй бөлүштүрүлгөн:

 

Кайрымдуулуктун түрү

Сумма (сом)

%

Шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын түшүүсү

14 748 259,0

100

55221000 - Талапкердин өздүк каражаттары

3 951 530,0

26,8

55222000 - Саясий партиянын өздүк каражаттары

100 000,0

0,7

55223000 - Жеке адамдардын ыктыярдуу кайрымдуулук каражаттары

10 660 615,0

72,3

55224000 - Юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук каражаттары

0

0

Туура эмес төлөм коддору

401 550,0

2,7

Төлөмдөрдү кайтаруу (туура эмес көрсөтүлгөн банктык реквизиттерден улам ж.б.)

777 020,0

5,3

 

Талапкерлердин шайлоо фонддорунан шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүгө байланышкан чыгымдарды жабууга 13 828 357,5 сом (анын ичинде төлөмдү кайтарып берүү жана туура эмес көрсөтүлгөн төлөм коддору) жумшалып, чыгашалардын төмөнкү түрлөрү боюнча бөлүштүрүлгөн:

 

Чыгымдар

Сумма (сом)

%

Шайлоо фондунан сарпталган каражаттар, анын ичинде бардыгы:

12 668 301,5

100

Башка салыктык эмес кирешелер (шайлоо күрөөсүн төлөө)

3 427 000,0

27,1

Товарлар үчүн төлөмдөр

47 681,0

0,4

Кызматтар үчүн төлөмдөр

1 085 753,0

8,6

Коммуналдык жана байланыш кызматтары, бардыгы

35 673,0

0,3

Байланыш кызматтары

6 973,0

0,1

Ижара акысы

966 200,0

7,6

Башка кызматтар (маалыматтык жана консультациялык кызматтар)

86 380,0

0,7

Кызматкерлердин эмгек акылары (үгүтчүлөр, ыйгарым укуктуу жана ишенимдүү адамдар, байкоочулар, өкүлдөр ж.б., ) жалпы

3 390 740,0

26,8

ЖМКлардын кызматтары

5 195 942,5

41,0

Туура эмес төлөм коддору

387 355

3,1

Төлөмдөрдү кайтаруу (туура эмес көрсөтүлгөн банктык реквизиттерден улам ж.б.)

383 036,0

3,0

 

Талапкерлердин шайлоо фонддорун түзүү жана сарптообоюнча кененирээк маалыматты БШКнын расмий сайтынан(Талапкерлер жана партиялар маалымат ресурсу)/«Бирмандаттуу шайлоо округу» (же «№26 Ленин шайлооокругу»)/Шайлоо фондунан тапса болот.

 

https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/parliamentary

https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/okrg_candidate/1689/34

КР БШКнын контролдоо-текшерүү тобу