БШК электрондук капчыктар жана төлөм терминалдары аркылуу добуш сатып алууну болтурбоо үчүн электрондук төлөмдөргө мониторинг жүргүзүүдө

27 мая 2023

Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясыУлуттук банк, Банктар аралык процессинг борбору, коммерциялык банктар, уюлдук операторлор, төлөмсистемасынын операторлору жана Кыргыз РеспубликасынынФинансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы менен биргеликте2023-жылдын 28-майына белгиленген №26 Ленин бир мандаттуушайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын ЖогоркуКеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо электрондуккапчыктар жана төлөм терминалдары аркылуу добуш сатыпалууга алып келе турган «көмүскө» каражаттарды (накталай жананакталай эмес формада) пайдаланууга жол бербөө максатындаэлектрондук төлөмдөргө мониторинг жүргүзөт.

Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешининдепутаттарын шайлоодо, ошондой эле 2021-жылы КыргызРеспубликасынын шаардык кеңештеринин депутаттарынтандоодо ушундай эле биргеликте алып барылган иштер, добуштарды электрондук түрдө сатып алууга кызыдар болгонтараптардын аракеттерине, анын ичинде тыюу салынган булактараркылуу которулган каражаттарга (чет элдик жана жашыруун) бөгөт болгон.

Көрүлгөн чаралар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынынчегинде талапкерлердин үгүт иштерине оң таасирин тийгизип, электрондук төлөм системалары (анын ичинде төлөмтерминалдары) аркылуу добуштарды сатып алуутобокелдиктерин жокко чыгарган.


Маалымат үчүн:

Учурдагы №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан КыргызРеспубликасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына 29 талапкер катышууда, алар шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүнөздөрүнүн шайлоо фонддорун түзүшкөн. Шайлоо фонддорунтүзүүчү бардык каражаттар улуттук валютада алардын «РСК Банк» ААК жана «Айыл Банк» ААКдагы атайын эсептеринекоторулууда.

Бул банктар талапкерлердин шайлоо фонддорунун каражаттарыначуу, жүргүзүү, эсепке алуу жана отчеттуулукту жүргүзүү үчүнБШК тарабынан белгиленген банк мекемелеринин тизмесинекиргизилген.

Шайлоо фонддору төмөнкүлөрдөн түзүлүшү мүмкүн:

- талапкерлердин, саясий партиялардын өздүк каражаттары;

- тыюу салынган булактарды кошпогондо, жарандардын жанаюридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары, ага анонимдүү кайрымдуулук да кирет.

Шайлоо фонддору так максаттуу багытталган жана шайлооөнөктүгүн өткөрүүгө байланышкан чыгымдарды жабууга ганапайдаланылышы мүмкүн.

Талапкер менен жеке адамдардын, юридикалык жактардынортосундагы иштерди аткаруу/кызмат көрсөтүү үчүн бардыкэсептешүүлөр келишимдик негизде жана накталай эмес формадагана жүргүзүлөт.

БШК тарабынан талапкерлердин шайлоо фонддорунунтүзүлүшүнө жана чыгымдалышына көзөмөлдү Контролдук-текшерүү тобу (БКК) жүзөгө ашырат.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык:

- шайлоо фонддорунун каражаттарынан тышкаркы каражаттардыпайдалануу шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин кылмыштуубузуу болуп саналат, ал башкалардын катарында талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоону жокко чыгаруу үчүн негизболо алат;

-Шайлоочулардын добуштарын сатып алуу кылмыш болупсаналат жана 260 миң сомго чейинки айыпка же 2 жыл 6 айгачейин эркинен ажыратуу менен жазага тартылат

 

КР БШКнын контролдоо-текшерүү тобу