2023-жылдын 24-майына карата Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча КР ЖКнын депутаттыгына талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсептериндеги акча каражаттарынын сарпталышы тууралуу маалымат

24 мая 2023

БШКнын Контролдук-текшерүү тобу 2023-жылдын 28-майына дайындалган №26 Ленин бир мандаттуу шайлооокругу боюнча Кыргыз Республикасынын ЖогоркуКеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоогокатышкан талапкерлердин үгүт иштерин каржылоонунжүрүшү тууралуу маалымат берет.

No26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгын мөөнөтүнөн мурда шайлоого 49 талапкер көрсөтүлдү. 32 талапкер катталып, 3 талапкер андан ары шайлоого катышуудан баш тартты.

Мыйзам ченемдерине ылайык бир мандаттуу округдар боюнча талапкерлердин шайлоо фонддору төмөнкү каражаттардын эсебинен түзүлүшү мүмкүн*:

• 150 000 сомдон ашпаган талапкердин жеке каражаттары;

• 1 000 000 сомдон ашпаган саясий партиянын өздүккаражаттары;

• ар бири 200 000 сомдон ашпаган жеке адамдардыныктыярдуу кайрымдуулук каражаттары;

юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуккаражаттары, алардын ар бири 500 000 сомдон ашпайт.

Ошол эле убакта талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын шайлоо фондуна түшкөн жана сарпталган каражаттардын максималдуу өлчөмү 10 000 000 сомдон ашпашы керек.

* Шайлоо фонддору «Кыргыз РеспубликасынынПрезидентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарыншайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынынконституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык тыюу салынбаган адамдар жана уюмдар тарабынантүзүлүшү мүмкүн.

«Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу банк мекемелеринен алынганмаалыматка ылайык, 2023-жылдын 23-майына карата талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсебинежалпысынан 14 434 225 сом түшкөн, анын ичиненкайрымдуулуктун түрлөрү боюнча кирешелерди (туура эмескөрсөтүлгөн коддорду) эсепке алуу боюнча төлөмдөртөмөнкүдөй бөлүштүрүлгөн:

 

Кайрымдуулуктун түрү

 

Суммасы (сом)

%

Шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын түшүүсү

 

13 735 205,0

100

55221000 - Талапкердин өздүк каражаттары

 

3 399 580,0

24,8

55222000 - Саясий партиянын өздүк каражаттары

 

0

0

55223000 - Жеке адамдардын ыктыярдуу кайрымдуулуккаражаттары

9 206 325,0

67,0

55224000 - Юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуккаражаттары

 

0

0

Төлөмдордун туура эмес коддору

 

1 259 300,0

9,2

Туура эмес көрсөтүлгөн банктык реквизиттерден улам, төлөмдөрдү кайтаруу

 

569 020,0

4,1

Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүгө байланышканчыгымдарды жабууга талапкерлердин шайлоо фонддорунан9 405 532,5 сом жумшалды, анын ичинен:

 

 

Чыгымдар

 

Сумма (сом)

%

Шайлоо фондунан сарпталган каражаттар, анын ичинде:

 

8 706 512,5

100

Башка салыктык эмес кирешелер (шайлоо күрөөсүн төлөө)

 

3 427 000,0

39.4

Товарлар үчүн төлөмдөр

 

25 151,0

0.3


Кызматтар үчүн төлөмдөр, бардыгы

949 858,0

10.9

Коммуналдык жана байланыш кызматтары, бардыгы

 

34 773,0

0.4

Байланыш кызматтары

 

6 973,0

0.1

Ижара акысы

868 200,0

10.0

Башка кызматтар (маалыматтык жана консультациялык)

46 885,0

0.5

Кызматкерлердин сый акылары (үгүтчүлөр, ыйгарым укуктуужана ишенимдүү адамдар, байкоочулар, өкүлдөр ж.б.у.с.)

 

565 000,0

6,5

ЖМКлардын кызматтары

4 068 318.5

46.7

Төлөм коддору туура эмес

 

311 355

3.6

Төлөмдөрдү кайтаруу (туура эмес көрсөтүлгөн банктыкреквизиттерден улам ж.б.)

 

130 000,0

1,5

Талапкерлердин шайлоо фонддорун түзүү жана сарптообоюнча кененирээк маалыматты БШКнын расмий сайтынан(Талапкерлер жана партиялар маалымат ресурсу)Бирмандаттуу шайлоо округу» (же «№26 Ленин шайлооокругу»)/Шайлоо фондунан тапса болот.

 

 

https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/parliamentary

https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/okrg_candidate/1689/34

 

КР БШКнын контролдоо-текшерүү тобу