КР БШК Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын биротоло тизмесин жарыялады

30 марта 2023

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жанареферендум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2023-жылдын 30-мартында 2023-жылдын 9-апрелине дайындалган Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын биротоло тизмесиншайлоочулардын Тизме” - https://tizme.gov.kg/мамлекеттик порталына жарыялады.

2023-жылдын 30-мартына карата абал боюнчаайрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын биротоло тизмесиндегишайлоочулардын саны 72009 адамды түзөт, анын ичинде, эркектер 36233, аялдар35776 же тийиштүүлүгүнө жараша 50,31% и 49,69%.

2023-жылдын 9-апрелине дайындалган Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоого шайлоочулардын биротоло тизмелери Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин (мындан ары - СӨМ) маалыматтарынын негизинде түзүлүп, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоочулардын “Тизме” - https://tizme.gov.kg/ мамлекеттик порталына жайгаштырылды жана шайлоо участокторуна илинди.

Урматтуу шайлоочулар, өзүңүздүн шайлоо участогуңузду (номерин жана дарегин) тактай аласыз:

шайлоочулардын “Тизме” - https://tizme.gov.kg/мамлекеттик порталынан;
1255 же 119 кыска номерине телефон чалууменен (чалуу акысыз);
өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялыкжеке номерди (ПИН) көрсөтүү менен 119 номерине СМС жөнөтүп, Сиздин шайлооучастогуңуздун номери жана дареги тууралуужооп аласыз (СМС билдирүү жөнөтүү жаначалуу акысыз).

Муну билүү маанилүү! Жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын тизмесине айылдык аймактын, шаар аймагынын – жергиликтүү жамааттарынын мүчөлөрү киргизилет.Жергиликтүү жамааттагы мүчөлүк жашаган жерин каттоо жөнүндө жарандынпаспортундагы белги менен аныкталат (Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” мыйзамынын 2-бер., 12-бер.).

Жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоого катышуу үчүн жарандын жашаган жерин каттоо дареги паспортундагы жашаган жеринин көрсөтүлгөн дарегине/чиптеги жазуусуна дал келүүсү керек.

Добуш берүүнү өткөрүү убактысы 2023-жылдын 9-апрелинде саат 08.00дөн 20.00гө чейин.

(Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун милдеттүү түрдө ала барышы керек)

ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДОО МЕНЕН ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!

2023-жылдын 30-мартына карата шайлоочулардын саны тууралуу маалымат.

Облус, аймактык шайлоо

комиссиялары,

айылдык кеңештер

УШК

саны

Шайлоочулардыналдын

алатизмеси

Шайлоочулардынконтроллук

тизмеси

 

Шайлоочулардын биротоло

тизмеси

бардыгы:

53

71696

71884

72009

Ош облусу

19

26863

26938

26977

Ноокат АШК

8

10768

10776

10821

Н.Исанов айылдык кеңеши

8

10768

10776

10821

Кара-Суу АШК

7

12220

12265

12273

Отуз Адыр айылдык кенеши

7

12220

12265

12273

Алай АШК

2

1783

1788

1777

Кабыланөл айылдык кеңеши

2

1783

1788

1777

Кара-Кулжа АШК

2

2092

2109

2106

Кеңеш айылдык кеңеши

2

2092

2109

2106

Баткен облусу

13

16045

16106

16178

Баткен АШК

13

16045

16106

16178

Ак-Татыр айылдык кеңеши

3

4031

4049

4083

Самаркандек айылдык кеңеши

5

7524

7549

7568

Ак-Сай айылдык кеңеши

5

4490

4508

4527

* Нарын облусу

9

10217

10237

10244

Жумгал АШК

9

10217

10237

10244

Көк-Ой айылдык кеңеши

3

2048

2050

2054

Чаек айылдык кеңеши

6

8169

8187

8190

Чүй облусу

6

9032

9051

9065

Жайыл АШК

2

2717

2720

2725

Кызыл-Дыйкан айылдыккеңеши

2

2717

2720

2725

Аламүдүн АШК

4

6315

6331

6340

Байтик айылдык кеңеши

4

6315

6331

6340

Талас облусу

6

9539

9552

9545

Кара-Буура АШК

6

9539

9552

9545

Шекер айылдык кеңеши

2

3351

3355

3350

Бейшекен айылдык кеңеши

3

3742

3749

3748

Бакыян айылдык кеңеши

1

2446

2448

2447

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү