№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча КР Жогорку Кеӊешинин депутатын шайлоого ЖМКларды жана интернет-басылмаларды аккредитациялоо башталды

31 марта 2023

Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет-басылмалардын өкүлдөрү!

КР БШК 2023-жылдын 28-майына дайындалган №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча КР Жогорку Кеӊешинин депутатын шайлоого жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларды аккредитациядан өткөрүүгө билдирмелерди кабыл ала баштады.

Мыйзамга ылайык, шайлоону маалыматтык камсыз кылуу шайлоочуларга кабарландырууну жана шайлоо алдындагы үгүттү камтыйт жана жарандардын өз эрк-ниетин аң-сезимдүү билдирүүсүнө, шайлоонун айкындуулугуна көмөктөшүү милдетин аркалайт. Үгүт процессине катышуу үчүн ЖМКлар жана интернет-басылмалар БШКдан аккредитациядан өтүүгө тийиш.

БШК «№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы 2023-жылдын 29-мартында жарыяланганын эске салат. Шайлоо алдындагы үгүткө катышууга ниети бар жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар белгиленген мөөнөттө – 2023-жылдын 9-апрелине чейин (кошуп алганда) төмөнкүдөй документтерди БШКга берүүгө тийиш:

- шайлоо алдындагы үгүткө катышууга даярдыгы жөнүндө билдирме, анда жалпыга маалымдоо каражатынын жана интернет-басылманын жетекчисинин ФААсын, координаттарын жана байланышуу маалыматтарын көрсөтүү зарыл;

- жалпыга маалымдоо каражатынын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн же жеке ишкерди салык органдарында каттоо (патент) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү (интернет-басылмалар үчүн);

- маалымат жана массалык коммуникациялар чөйрөсүндөгү мамлекеттик орган берген, иш жүргүзүүгө уруксат берүүчү документтердин көчүрмөсү;

- уставдын көчүрмөсүн (эгерде бар болсо);

- эфир убактысын, басма аянтын берүү үчүн акынын өлчөмү же интернет-басылмага жарыялоо укугу жана башка шарттары жөнүндө күбөлөндүрүлгөн маалыматтар.

Жалпыга маалымдоо каражаты жана интернет-басылма электрондук варианттагы арызда камтылган жогоруда аталган документтерди Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат бөлүмүнүн pr.shailoo@gmail.com электрондук почтасына жөнөтөт.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү