БШК 2023-жылдын 28-майына дайындалган № 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык планын бекитти

30 марта 2023

 

КР БШК 2023-жылдын 30-мартындагы жыйналышында 2023-жылдын 28-майына дайындалган № 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык планын бекитти.

Токтом “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4-беренесинин негизинде, “№ 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү уюштуруу максатында кабыл алынды.

№ 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо боюнча календардык пландын негизги этаптары:

Шайлоону маалыматтык жактан камсыздоо

- шайлоочулардын алдын ала тизмесин илүү – 2023-жылдын 11- апрелине чейин;

- шайлоочулардын контролдук тизмесин илүү – 2023-жылдын 8-майына чейин;

- шайлоочулардын тизмесиндеги каталар жана так эместиктер, тизмеде болбогондук жөнүндө шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу жана иштеп чыгуу (шайлоочулардын тизмесиндегимаалыматтарды тактоо жөнүндө) – 2023-жылдын 11-апрелинен 17-майына чейин (кошуп алганда);

- шайлоочулардын биротоло тизмесин илүү – 2023-жылдын 23-майына чейин;

- бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү – 2023-жылдын 27-апрелине чейин (кошуп алганда);

- КР ЖК депутаттыгына талапкерлерди каттоо 2023-жылдын 8-майына чейин.

- шайлоо алдында үгүт жүргүзүү – 2023-жылдын 8-майынан тартып 2023-жылдын 27-майында саат 8.00гө чейин;

- добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүнү өткөрүү 2023-жылдын 27-майындасаат 8.00дөн 20.00гө чейин;

- добуш берүүнү күнү 2023-жылдын 28-майы, саат 8.00дөн 20.00гө чейин;

- шайлоонун натыйжаларын аныктоо – 2023-жылдын 11-июнуна чейин.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү