БШК Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлер үчүн тренинг өткөрдү

13 сентября 2022

2022-жылдын 9-октябрына дайындалган Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде анык жана ачык-айкын шайлоо өткөрүү максатында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы талапкерлер үчүн шайлоо процессинин негизги маселелери боюнча окутуу өткөрдү.

Талапкерлер жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышуу эрежелери жана учурдагы шайлоонун өзгөчөлүктөрү менен тааныштырылды.

Талапкерлерди каттоо эрежелери, шайлоо өнөктүгүн каржылоо, талапкерлердин шайлоо фонддорун түзүү эрежелери тууралуу маалымат берилди.

Талапкерлер катталгандан кийин талапкерлер тууралуу бардык маалыматтар www.talapker.shailoo.gov.kg сайтына чагылдырылат (талапкерлер тууралуу маалыматтар, талапкерлердин шайлоо алдындагы программалары, шайлоо фонддору).

Шайлоодо шайлоо алдындагы үгүт иштеринин эрежелерине, арыздарга (даттанууларга), аларды кароо жана чечүү тартибине жана КР мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчиликке айрыкча көңүл бурулду.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 42-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык, шайлоого даярдыктын жүрүшүндө келип түшкөн арыздар (даттануулар) келип түшкөн учурдан тартып шайлоо комиссиялары же соттор тарабынан 3 күндүк мөөнөттө, ал эми добуш берүү күнү же добуш берүү күнүнөн мурунку күнү - токтоосуз каралууга жатат.

Даттануулар, аларды кароо жана алар боюнча чечим кабыл алуу тартиби БШКнын Даттануулар жана бузуулардын реестри (https://shailoo.gov.kg/ru/registry/) деген атайын электрондук ресурсунда ачык жарыяланат.

www.tizme.gov.kg мамлекеттик порталында шайлоочулардын контролдук тизмелери жайгаштырылган, ал тизмелер шайлоочуларга тааныштыруу жана тиешелүү маалыматтарды тактоо үчүн шайлоо участокторунда дагы илинген.

Кандайдыр бир ката же так эместик табылган учурда өзүн шайлоочулардын тизмелеринен тактоо жана буга байланыштуу арыздарды кабыл алуу 2022-жылдын 23-сентябрына (кошо алганда) чейин жүргүзүлөт.

Шайлоо мезгилинде шайлоочулардын тизмелерин жаңылоо, тактоо күн сайын (ал эми шайлоолордун аралыгында айына 1 жолу) жүргүзүлөт.

Добуш берүү күнүнөн кийин www.tizme.gov.kg мамлекеттик порталында жана шайлоо участокторунда добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын тизмелери жайгаштырылат.

Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары боюнча маалымат менен (http://ess.shailoo.gov.kg) Маалыматтык шайлоо тутуму сайтынан тааныша аласыз.

УШКда кол менен саноонун протоколдорунун, АШКнын протоколдорунун көчүрмөлөрү жана идентификациялоо жөнүндө отчеттор менен (http://protocol.shailoo.gov.kg/) Кол менен саноонун протоколдорунун жана идентификациялоонун жыйынтык отчетунун графикалык чагылдырылуусу сайтынан тааныша аласыз.

Шайлоо процессинин жүрүшүнө жана шайлоо мыйзамдарына байланыштуу келип чыккан бардык маселелер боюнча 1255 кыска номери аркылуу маалымат берүү кызматына кайрылсаңыз болот.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү