2022-жылдын 9-октябрына дайындалган Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү аяктады

09 сентября 2022

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, 2022-жылы 8-сентябрда Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү аяктады.

Майдан айылдык кеңешинде мандаттардын жалпы саны – 21, анын ичинен 9 мандат аялдар үчүн резервге калтырылды.

Көрсөтүлгөн талапкерлердин жалпы саны – 41 адам, анын ичинен 11 аял талапкер катары көрсөтүлдү.

Документтер кабыл алынган күндөн тартып 10 календарлык күн ичинде – 2022-жылдын 19-сентябрына чейин Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы талапкерлердин жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайыктуулугун текшерет.

Паспорттук маалыматтарды, жергиликтүү жамааттын мүчөлүгүн (каттоо), КР жарандыгын (КР СӨМ), жоюлбаган соттолгондугунун жоктугун (ИИМ) ж.б. маалыматтарды текшерүү “Түндүк” Электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү тутумун пайдалануу аркылуу дагы жүргүзүлөөрүн белгилей кетүү керек. Ошондой эле мыйзамдын шайлоодо талапкерлердин жалпы орто билиминин бардыгы, шайлоо күрөөсү тууралуу ж.б. талаптар бөлүгүнүн ченемдери колдонулат.

Ар бир шайлоо округу боюнча мандаттардын 30 пайыздан аз эмесин аялдар үчүн резервге калтыруу айылдык кеңештерге шайлоонун маанилүү өзгөчөлүгү болуп саналат.

Майдан айылдык кеңешин шайлоодо түзүлгөн 5 шайлоо округу боюнча 9 мандат мыйзамга ылайык аялдар үчүн резервге калтырылды.

Округдар боюнча айылдык кеңешке талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө маалымат:

Айылдык кеңештин аталышы

Округ-

дардын

аталышы

УШК саны

Шайлоо-чулардын саны

Мандат-тардын саны

Аялдар үчүн резерв

Көрсө-

түлгөн талапкер-лердин

саны

анын ичинен:

 

Өзүн-өзү көрсөтүү

Саясий партиядан

аялдар

 

Баткен облусу

Кадамжай АШК

 

Бардыгы:

5

5

8118

21

9

46

46

0

11

 

1

Майдан

№1 Кара-Жыгач шайлоо округу (№8110 УШК)

1

2311

6

2

11

11

0

2

 

№2 Майдан шайлоо округу (№8111 УШК)

1

1899

5

2

10

10

0

2

 

№3 Кароол шайлоо округу (№8112 УШК)

1

610

2

1

4

4

0

1

 

№4 Сары-Алтын шайлоо округу (№8153 УШК)

1

1750

4

2

9

9

0

3

 

№5 Исамариям шайлоо округу (№8195 УШК)

1

1548

4

2

12

12

0

3

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү