Шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ бир катар жыйналыштарды өткөрөт

26 августа 2022

“Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча иштер жѳнүндѳ” КР БШКнын 2022-жылдын 30-июнундагы №224 чечими менен Шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ (мындан ары – ВАЖТ) түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер катышкан ВАЖТ жыйналышында ВАЖТтын иш багыттары, форматы жана иш графиги аныкталды.

Макулдашылган багыттар боюнча ВАЖТта төмөнкүдөй 7 топчо түзүү чечилди:

1) жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү маселелери боюнча;

2) Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү маселелери боюнча;

3) каржылык айкындуулукту камсыздоо маселелери боюнча;

4) шайлоого шайлоочулардын айрым категорияларынын (мигранттардын ж.б.) катышуу шарттарын жакшыртуу маселелери боюнча;

5) шайлоо мыйзамдарын бузгандык үчүн шайлоо талаш-тартыштарын жана укуктук жоопкерчиликти кароону ѳркүндѳтүү маселелери боюнча;

6) шайлоодо колдонулуучу электрондук технологияларды ѳркүндѳтүү маселелери боюнча;

7) маалымдоо маселелери жана шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча.

Учурда мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн ВАЖТтын алкагында шайлоо процессинин уюштуруучуларынын жана катышуучуларынын тажрыйбасынын негизинде мурда өткөн шайлоо өнөктүктөрүнүн артыкчылыктарына жана кемчилдиктерине талдоо жүргүзүлүп, өткөн шайлоо өнөктүктөрүнүн жыйынтыктары боюнча коомдук жана эл аралык байкоочулардын, саясий партиялардын жана талапкерлердин байкоочуларынын сунуштары изилденүүдө.

ВАЖТтын кезектеги жыйналыштарын сентябрда өткөрүү пландалууда:

1) 16-сентябрда – жумушчу топтун жыйналышы:

- Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринин негизинде шайлоочулардын тизмесин түзүү – Кыргыз Республикасынын Санариптик ѳнүктүрүү министрлигинин жана «Инфоком» МИнин презентациясы;

- шайлоо процессинин инклюзивдүүлүгүн арттыруу жолдорун талкуулоо – ВАЖТтын катчылыгынын маалыматы;

2) 23-сентябрда – жумушчу топтун кеңейтилген жыйналышы – тегерек стол: шайлоо укугун жана процессин ѳркүндѳтүү боюнча эл аралык, коомдук байкоочулардын, саясий партиялардын жана талапкерлердин байкоочуларынын сунуштарын талкуулоо;

3) 27-сентябрда – шайлоодо колдонулуучу электрондук технологияларды ѳркүндѳтүү маселелери боюнча топчонун жыйналышы (ВАЖТтын каалаган мүчөлөрүнүн катышуусу үчүн ачык): Добуш берүүнүн дистанциялык жана электрондук түрлөрү. Алдыңкы эл аралык тажрыйбанын обзору – презентация.

Коомчулук жана ЖМК үчүн ВАЖТтын жыйналыштарынын эшиги ачык.