БШК 2022-жылдын 9-октябрына  дайындалган КР Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин  депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык  планын бекитти

10 августа 2022

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 9-августундагы № 280 ПЖ Жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун  Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо 2022-жылдын 9-октябрына дайындалды.

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык планын бекитти.

Планга ылайык депутаттарды шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн негизги багыттары жана этаптары:

1. Шайлоочулардын тизмелери

- Калктын бирдиктүү мамлекеттик tizme.gov.kg порталынан шайлоочулардын алдын ала тизмесин түзүү реестринен чыгарып алуу  – 2022-жылдын 10-августуна чейин;

- шайлоочулардын алдын ала тизмесин шайлоочуларга тааныштыруу үчүн илүү – 2022-жылдын 20-августуна чейин; - шайлоочулардын контролдук тизмесин илүү – 2022-жылдын 9-сентябрына чейин;- шайлоочулардын биротоло тизмесин түзүү – 2022-жылдын 29-сентябрына чейин.

- шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу жана каталарды же жазуулардагы так эместиктерди иштеп чыгуу2022-жылдын 20-августунан 23-сентябрына  чейин (кошуп алганда);

2. Шайлоо округдарын түзүү - шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү – 2022-жылдын 20-августуна чейин.

3. Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо

-  Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясына каттоо үчүн зарыл болгон документтерди берүү аралыгы добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күндөн кечиктирбестен (2022-жылдын 8-сентябрында саат 24.00гө чейин);

- Майдан айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо – добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күн мурда (2022-жылдын 19-сентябрына чейин).

4. Шайлоо алдындагы үгүт  жүргүзүү – 2022-жылдын 19-сентябрынан  башталат жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда (2022-жылдын 8-октябрында, саат 8.00дө) токтотулат.

5. Шайлоо бюллетендерин даярдоо жана шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү:

- шайлоо бюллетендеринин текстин бекитүү – 2022-жылдын 19-сентябрына  чейин; даярдап чыгаруу- 29-сентябрына чейин, АШКга берүү –29-сентябрына чейин, УШКга берүү- 7- октябрга чейин.

6. Добуш берүү жана жыйынтыктарын чыгаруу:

- добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берүү жөнүндө шайлоочунун жазуу жүзүндөгү арызын кабыл алуу – 2022-жылдын 6-октябрына чейин;

- добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүнү өткөрүү – добуш берүү күнүнө чейин бир календардык күн мурда -2022-жылдын 8-октябры;

- добуш берүүнү өткөрүү – 2022-жылдын 9-октябры, саат 8.00дөн 20.00гө чейин;

- Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо – 2022-жылдын 30-октябрына чейин.

7. Шайлоону маалыматтык жактан камсыздоо

Шайлоого тийиштүү маалыматтарды ЖМК, интернет басылмаларына жайгаштыруу үчүн БШКнын акы төлөө өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды берүү - 2022 - жылдын 19 - августуна чейин.

Байланышуу үчүн телефон 0(312)  665452

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү