№ 29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын шайлоо натыйжалары аныкталды

26 марта 2022

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2022-жылдын 25-мартында өткөн жыйналышында 2022-жылы 27-февралда болуп өткөн № 29 Свердлов шайлоо округу боюнча КР ЖК депутатын шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколду бекитти.

Свердлов бир мандаттуу шайлоо округунда добуш берүүнү өткөрүү үчүн 60 шайлоо участогу түзүлгөн.

№ 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоочулардын тизмесине 106 549 шайлоочу киргизилген, алардын ичинен 29 737 шайлоочу добуш берүүгө катышты, бул 27,91 %ды түздү.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы бир мандаттуу № 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына төмөнкү 25 талапкерди каттады, алардын баары шайлоого катышты.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 3-бөлүгү менен белгиленген бузуулар (добуштарды сатып алуу) жөнүндө укук коргоо органдары берген материалдардын негизинде, Борбордук шайлоо комиссиясынын 2022-жылдын 9-мартындагы № 215 чечими менен талапкер А.Ш. Муртазалиевди каттоо жокко чыгарылган.

Бул чечим сот тартибинде даттанылганда, Бишкек шаарынын Административдик сотунун 2022-жылдын 15-мартындагы чечими жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун 2022-жылдын 22-мартындагы токтому менен күчүндө калтырылган.

Маалымат үчүн: «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37-беренесинин 4-1-бөлүгүнө ылайык, «Эгерде шайлоолорго даярдануу, добуш берүүнү өткөрүү, добуштарды саноо, добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилөө учурунда талапкер, саясий партия тарабынан добуш берүүнүн жыйынтыгын анык белгилөөгө мүмкүндүк бербеген бузуулар орун алса, же шайлоочулардын эрк билдирүүсүнө таасир көрсөтүлсө, Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер, талапкерлердин тизмеси боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын анык эмес деп таанууга укуктуу.

Шайлоо мыйзамдарынын бузулушун аныктоонун натыйжасында добуш берген күндөн кийин талапкер, саясий партиянын талапкерлеринин тизмеси боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы анык эмес деп таанылган учурда, шайлоочулардын талапкерге, саясий партияга берген добуштары шайлоо бюллетендерин анык эмес бюллетендерге кошуу менен жараксыз деп таанылат».

Жогоруда айтылгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 9-мартындагы №215 чечимин эске алып, талапкер А.Ш. Муртазалиев үчүн добуш берүүнүн жыйынтыктары шайлоо бюллетендерин жараксыз бюллетендерге кошуу менен анык эмес деп таанылды.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 64-беренесинин 51-бөлүгүнө ылайык, Атазов Шайлообек Карыбекович № 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин шайланган депутаты деп таанылды.

№ 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде 48 билдирүү, арыз жана даттануу (шайлоочулардын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топко – 24, ЫЧКТга – 24) түшкѳн.

Түшкөн бардык билдирүүлөр, арыздар жана даттануулар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каралып, алар боюнча чечимдер кабыл алынды, жазуу түрүндө жооптор берилди.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү