Кайра шайлоодо КР ЖК депутаттыгына талапкерлердин шайлоо фонддоруна 22 915 975 сом түштү

14 февраля 2022

БШКнын Көзөмөлдөө-текшерүү тобу 2022-жылдын 27-февралына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоого катышкан № 27 Биринчи май жана № 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин шайлоо фонддорун каржылоо жөнүндө маалымат берет.

Мыйзам ченемдерине ылайык бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин шайлоо фонддору төмөнкү акча каражаттарынын эсебинен түзүлүшү мүмкүн*:

  • 150 000 сомдон ашуусу мүмкүн болбогон талапкердин өз каражаттарынан;

  • 1 000 000 сомдон ашуусу мүмкүн болбогон, саясий партиянын өз каражаттарынан;

  • 200 000 сомдон ашуусу мүмкүн болбогон, жеке жактардын ар биринин ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн;

  • 500 000 сомдон ашуусу мүмкүн болбогон, юридикалык жактардын ар биринин ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн.

Мында бир мандаттуу шайлоо округу боюнча КР ЖК депутаттыгына талапкердин шайлоо фондуна келип түшкөн жана чыгымдалган акча каражаттарынын чектелген суммасы 10 000 000 сомдон ашуусу мүмкүн эмес.

*«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык тыюу салынбаган адамдар жана уюмдар шайлоо фонддорун түзүшү мүмкүн.

Кайра шайлоого 51 талапкер – № 27 Биринчи май шайлоо округу боюнча 26 талапкер, № 29 Свердлов шайлоо округу боюнча 25 талапкер катышууда.

«Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу банк мекемелеринен алынган маалыматка ылайык 2022-жылдын 13-февралына карата талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсептерине жалпы суммасы 22 915 975 сом акча каражаттары түшкөн.

Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланыштуу чыгымдарды талапкерлердин шайлоо фонддорунун каражаттарынан жабууга 16 942 968 сом сарпталган (төмөнкү таблицаны караңыз):

Аталышы

Түштү

Сарпталды

1

№ 27 Биринчи май шайлоо округу

9 723 720.00

67 12 928.00

2

№ 29 Свердлов шайлоо округу

13 192 255.00

10 230 040.20

 

Бардыгы:

22 915 975.00

16 942 968.20

Кыйла кеңири маалыматтар БШКнын сайтындагы «Талапкер /Шайлоо фонду» https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/parliamentary маалымат ресурсунда жайгаштырылууда.

 

КР БШКнын Көзөмөлдөө-текшерүү тобу