БШК 2022-жылдын 10-апрелине дайындалган Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын, Ош жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитти

10 февраля 2022

“Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын, Ош жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 8-февралындагы № 31 ПЖ Жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын, Ош жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо 2022-жылдын 10-апрелине дайындалды.

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4,8,14 беренелерин, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн чыгымдардын сметасын 24 683,2 миң сом жалпы суммасында бекитти, анын ичинде:

- Борбордук шайлоо комиссиясынын чыгымдарын, анын ичинде шайлоо комиссиялары үчүн айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө зарыл болгон борборлоштурулган сатып алууларды жүзөгө ашыруу үчүн 14 687,2 миң сом суммасында;

- 13 аймактык шайлоо комиссиясынын (мындан ары - АШК) жана 84 участкалык шайлоо комиссиясынын (мындан ары - УШК) үчүн 9 996,0 миң сом жалпы суммасындагы чыгымдар Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан төмөн турган шайлоо комиссиялары үчүн бекитилген чыгымдардын сметасына ылайык бөлүштүрлөт.

Маалымат үчүн:

Смета төмөн турган шайлоо комиссияларын ачуу, техникалык жактан жабдуу жана алардын иштөөсү үчүн зарыл болгон бардык чыгымдарды эске алуу менен түзүлөт (бир шайлоо комиссиясындагы мүчөлөрдүн саны 13-15 адамдын чегинде белгиленген). АШК жана УШК мүчөлөрүнүн жалпы саны 1241 адамды түзөт:

  • 13 АШКда – 158 адам,

- 84 УШКда – 1083 адам.

Ошондой эле техникалык жактан колдоо көрсөтүүчү топторго ишке тартылган 30 адиске, автоматтык эсептөөчү урналарды (АЭУ) тейлөөгө ишке тартылган 168 операторго (алардын саны шайлоочулардын санына жараша болот) эмгек акы төлөнөт.

Мындан тышкары, күнү-түнү иштегенге байланыштуу АШК жана УШК мүчөлөрүнө, идентификация боюнча операторлорго, ошондой эле коопсуздукту жана тартипти камсыздоого тартылган ИИМ кызматкерлерине (194 адам) добуш берүү күнү жана анын мурунку күнү бир күнгө 500 сомдон тамактанууга суткалык чыгымдарды төлөп берүү мыйзамда каралган.

Ошону менен бирге, «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерине ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өткөрүү мезгилинде Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын ишин, ошондой эле төмөн турган шайлоо комиссияларынын ишин камсыздоону төмөнкү чыгымдар боюнча борборлоштурулган тартипте жүзөгө ашырат:

- байланыш кызмат көрсөтүүлөрү (уюлдук байланыш);

- кеңсе жабдыктарын сатып алуу;

- интернет-байланыш кызмат көрсөтүүлөрү (анын ичинде автоматтык эсептөөчү урналар жана планшеттер үчүн);

- басма продукция боюнча кызмат көрсөтүүлөр (бюллетендерди, тестке бюллетендерди, шайлоочулар үчүн маалымат материалдарын, усулдук журналдарды ж.б. даярдоо);

- жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирүүлөрдү жарыялоо;

- шайлоо жабдыктарын, шайлоо документтерин жана таратылуучу материалдарды жеткизүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр;

- жарандардын саламаттыгын коргоо үчүн санитардык-эпидемиологиялык коопсуздук каражаттарын сатып алуу;

- шайлоо комиссияларынын ыйгарым укуктарын жана ишин камсыздоого байланыштуу башка чыгымдар.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү