БШК 2022-жылдын 10-апрелине дайындалган КР кээ бир жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык планын бекитти

09 февраля 2022

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2022-жылдын 9-февралындагы жыйналышында 2022-жылдын 10-апрелине дайындалган КР кээ бир жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык планын бекитти.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 8-февралындагы № 31 ПЖ Жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын, Ош жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо 2022-жылдын 10-апрелине дайындалды.

Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоону мыйзамдарга ылайык өткөрүү, Министрлер Кабинетине Кыргыз Республикасынын кээ бир жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде уюштуруучулук-техникалык ж.б. маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүү каралды.

КР Президентинин Жарлыгын ишке ашыруу үчүн жана мыйзамдардын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын кээ бир жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык планын кабыл алды.

Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын, Ош жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн негизги багыттары жана этаптары:

Шайлоону маалыматтык жактан камсыздоо

- ЖМК, интернет-басылмалар тарабынан акы төлөө өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды БШКга берүүсү – 2022-жылдын 18-февралына чейин.

Шайлоочулардын тизмелери менен иштөө

- шайлоочулардын алдын ала тизмесин түзүү жана Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринен чыгарып алуу – 2022-жылдын 9-февралына чейин;

- шайлоочуларга тааныштыруу үчүн шайлоочулардын алдын ала тизмесин илүү – 2022-жылдын 19-февралына чейин;

- шайлоочулардын тизмесиндеги каталар жана так эместиктер, тизмеде болбогондук жөнүндө шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу жана иштеп чыгуу – (2022-жылдын 25-мартына чейин (кошуп алганда);

- шайлоочуларга тааныштыруу үчүн шайлоочулардын контролдук тизмесин илүү – 2022-жылдын 11-мартына чейин;

- шайлоочулардын шайлоо участокторунун чек араларына ылайык бөлүштүрүлгөн биротоло тизмесин түзүү – 2022-жылдын 31-мартына чейин.

Шайлоо округдарын түзүү

  • бирдиктүү жана көп мандаттуу шайлоо округдарын түзүү – 2022-жылдын 19-февралына чейин;

- шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү – 2022-жылдын 19-февралына чейин.

Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо

шаардык кеңештерге:

- шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүүдобуш берүү күнүнө чейин 40 календардык күн калганда (2022-жылдын 28-февралында саат 24.00гө чейин);

- шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн зарыл болгон шайлоо документтерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү – добуш берүү күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен (2022-жылдын 28-февралында саат 24.00гө чейин);

- шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо – добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күн мурда (2022-жылдын 11-мартына чейин).

айылдык кеңештерге:

- айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү – добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күн калганда (2022-жылдын 10-мартында саат 24.00гө чейин);

- айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн зарыл болгон документтерди тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү –добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күндөн кечиктирбестен (2022-жылдын 10-мартында саат 24.00гө чейин);

- айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо – добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күнгө чейин (2022-жылдын 21-мартына чейин).

Шайлоо алдындагы үгүт

- шайлоо алдында үгүт жүргүзүү – шаардык кеңештердики – 2022-жылдын 11-мартынан, айылдык кеңештердики – 2022-жылдын 21-мартынан башталат жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда (2022-жылдын 9-апрелинде, саат 8.00дө) токтотулат.

Шайлоо бюллетендерин даярдоо жана шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

- шайлоо бюллетендеринин текстин бекитүү 2022-жылдын 21-мартына чейин;

- жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендерин даярдоо 2022-жылдын 31-мартына чейин.

Добуш берүүнү өткөрүү тартиби

- добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берүү жөнүндө шайлоочунун жазуу жүзүндөгү арызын кабыл алуу 2022-жылдын 7-апрелине чейин;

- добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүнү өткөрүү добуш берүү күнүнө чейин бир календардык күн мурда (2022-жылдын 9-апрели);

- добуш берүүнү өткөрүү 2022-жылдын 10-апрели, саат 8.00дөн 20.00гө чейин;

- жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо – 2022-жылдын 30-апрелине чейин.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү