БШК парламенттик кайра шайлоого шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады

06 февраля 2022

БШК парламенттик кайра шайлоого шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады

2022-жылдын 27-февралына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоого № 27 Биринчи Май шайлоо округу жана № 29 Свердлов шайлоо округу боюнча шайлоочулардын контролдук тизмеси Кыргыз Республикасынын Санариптик ѳнүктүрүү министрлиги маалыматтарынын негизинде түзүлүп, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын сайтындагы шайлоочулардын “Тизме” - https://tizme.gov.kg/ мамлекеттик шайлоочулар порталына 2022-жылдын 5-февралында жайгаштырылды.

№ 27 Биринчи Май шайлоо округу боюнча контролдук тизмесинде шайлоочулардын саны 110 888 түзѳт, анын ичинен 46 753 эркектер, 64 135 аялдар. № 29 Свердлов шайлоо округу боюнча контролдук тизмесинде шайлоочулардын саны 104 711 түзѳт, анын ичинен эркектер – 44 273, аялдар – 60 438. Эки шайлоо округу боюнча шайлоочулардын жалпы саны 215 599 шайлоочуу,  анын ичинде эркектер – 91 026, аялдар – 124 573, же тиешелүү түрдө 42,22%, 57,78%.

Шайлоо мезгилинде шайлоочулардын тизмесин актуалдаштыруу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен өз ара аракеттешип, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестриндеги маалыматтардын тактыгын камсыздоо максатында күн сайын жүргүзүлөт.

Шайлоочулардын тизмесин тактоо 2022-жылдын 16-февралына чейин жүргүзүлөт.

Шайлоочулардын биротоло тизмеси түзүлүп, 2022-жылдын 22-февралында “Тизме” порталына жайгаштырылат.

Урматтуушайлоочулар!

2022-жылдын 11-январынан тартып 16-февралына чейинки (кошуп алганда) мезгилде шайлоочулардын тизмесинен өзүңүз тууралуу маалыматты тактаңыз:

  • 1255 же 119 номерине телефон чалуу менен;

  • «tizme.gov.kg» сайтында;

  • шайлоо участогунда;

  • өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди (ПИН) көрсөтүү менен 119 номерине СМС жөнөтүп, Сиздин шайлоо участогуңуздун номери жана дареги тууралуу жооп аласыз (СМС билдирүү жөнөтүү жана чалуулар акысыз).

Кандайдыр бир каталарды же так эместикти тапкан учурда, ошондой эле шайлоочулардын тизмесинде жок болсоңуз, 2022-жылдын 16-февралына чейин (кошуп алганда) Сиз Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн тиркеп, шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыз менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуусуз. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Арызды электрондук форматта мыйзамдарда белгиленген тартипте авторлоштуруудан өтүп, “tizme.gov.kg” сайтында «Шайлоочунун кабинети» сервиси аркылуу тапшырса дагы болот.

Биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар Калкты тейлөө борборлорунан (КТБ – ЦОН) бул жол-жободон өтүп, паспортундагы дарек маалыматтарын актуалдаштыра алышат.

2021-жылдын 28-ноябырынан, 2022-жылдын 5-февралына чейинки мезгилге Шайлоочулардын санынын динамикасы

к. н. № 

Шайлоо округдардын аталыштары

УШК-нын саны

Шайлоо-чулардын саны 28/11/2021

Шайлоо-чулардын саны 4/01/2022

айырма

Шайлоо-чулардын саны 5/02/2022

айырма 28/11/21

айырма 4/01/22 

Баардыгы:

120

213078

212870

-208

215599

2521

2729

1

№27 Биринчи май шайлоо округу

60

109558

109457

-101

110888

1330

1431

2

№29 Свердлов шайлоо округу

60

103520

103413

-107

104711

1191

1298

 

 

2022-жылдын 5-фералына карата КР ЖК депуптаттарын кайра шайлоого шайлоочулардын саны боюнча маалымат

к. н. №

Шайлоо округдардын аталыштары

УШК-нын саны

Шайлоочулардын саны гендер боюнча

Жаш курагы боюнча

баардагы

эркектер

аялдар

18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 ~

Баардыгы:

120

215599

91026

124573

47357

51071

39990

34106

25912

17163

1

№27 Биринчи май шайлоо округу

60

110888

46753

64135

24622

26683

20347

17490

13290

8456

2

№29 Свердлов шайлоо округу

60

104711

44273

60438

22735

24388

19643

16616

12622

8707