БШК шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу үчүн банк мекемелерин аныктады

29 декабря 2021

 

БШК «РСК Банк» ААКты жана «Айыл Банк» ААКты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоого (БШКнын 2021-жылдын 27-декабрындагы № 838 токтому) катышуу үчүн бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин фонддорунун атайын эсептерин ачуу жана шайлоо өнөктүктөрүн каржылоо үчүн банк мекемелери катары аныктады.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын ченемдерине ылайык талапкер талапкерлиги көрсөтүлгөн учурдан тартып жана каттоо үчүн документтерди бергенге чейин (каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн дайындаган талапкерлер үчүн – шайлоо комиссиясы каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катталгандан жана каттоо күбөлүгүн тапшыргандан кийин) өзүнүн шайлоо фондун түзөрүн БШК эске салат. Шайлоо фондун түзүүчү бардык акча каражаттары банк мекемесиндеги атайын эсепке которулат. Атайын эсеп БШКнын уруксаты менен талапкер тарабынан ачылат.

Каттоо үчүн талапкер шайлоо фондунун атайын эсебинен БШКнын депозит эсебине 100 000 сом суммасында шайлоо күрөөсүн төгөт, 27 календарлык күн калгандан кечиктирбестен жергиликтүү убакыт боюнча саат 18.00гө чейин (30.01.2022-ж. саат 18.00гө чейин) БШКга шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн күбөлөндүргөн документти тапшырат.

Шайлоо фонду төмөнкү акча каражаттарынын эсебинен түзүлүшү мүмкүн:

- талапкердин 150 000 сомдон ашпаган өз каражаттарынан;

- саясий партиянын 1 000 000 сомдон ашпаган өз каражаттарынан;

- жеке адамдардын 200 000 сомдон ашпаган ыктыярдуу берүүлөрүнөн;

- укуктук жактардын 500 000 сомдон ашпаган ыктыярдуу берүүлөрүнөн.

Талапкердин шайлоо фондуна келип түшкөн жана андан чыгымдалган акча каражаттарынын чектелген суммасы 10 000 000 сомдон ашпашы керек.

Атайын эсеп ачуу жана шайлоо фондун түзүү жөнүндо кыйла кененирээк «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө» Жободо камтылган, аны менен БШКнын www.shailoo.gov.kg расмий сайтындагы БШКнын ченемдик укуктук актылары/БШКнын жоболору бөлүгүнөн төмөнкү шилтемелер аркылуу таанышса болот: https://www.shailoo.gov.kg/ru/npacik/Polojeniya_CIK_KRBShKnyn_Joboloru/polozhenie-o-poryadke-formirovaniya-ucheta-postupleniya-i-rashodovaniya-denezhnyh-sredstv-izbiratelnogo-fonda-politicheskoj-partii-pri-provedenii-vyborov-deputatov-zhogorku-kenesha-kyrgyzskoj-respubliki/ или

https://www.shailoo.gov.kg/kg/npacik/Polojeniya_CIK_KRBShKnyn_Joboloru/polozhenie-o-poryadke-formirovaniya-ucheta-postupleniya-i-rashodovaniya-denezhnyh-sredstv-izbiratelnogo-fonda-politicheskoj-partii-pri-provedenii-vyborov-deputatov-zhogorku-kenesha-kyrgyzskoj-respubliki/

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү