БШК 2022-жылдын 27-февралына дайындалган № 27 Биринчи май жана № 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитти

27 декабря 2021

 

«№ 27 Биринчи май жана № 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоону дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 27-декабрындагы № 839 токтомуна ылайык, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 38, 63, 40-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8, 14 беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесин жетекчиликке алып, КР БШК Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын 18 486, 7 миң сом суммасында бекитти, анын ичинде:

- Борбордук шайлоо комиссиясынын чыгымдарын, анын ичинде № 27 Биринчи май жана № 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө зарыл болгон борборлоштурулган сатып алууларды шайлоо комиссияларынын жүзөгө ашыруусу үчүн 6 215,0 миң сом суммасында;

- төмөн турган шайлоо комиссиялары үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилген чыгымдардын сметасына ылайык бөлүштүрүлүүчү № 27 Биринчи май жана № 29 Свердлов округдары боюнча 12 271,7  миң сом суммасында.

Маалымат үчүн:

Смета төмөн турган шайлоо комиссияларын ачуу, техникалык жактан жабдуу жана алардын иштөөсү үчүн зарыл болгон бардык чыгымдарды эске алуу менен түзүлөт (бир шайлоо комиссиясындагы мүчөлөрдүн саны 13-15 адамдын чегинде белгиленген). ОШК жана УШК мүчөлөрүнүн жалпы саны 1660 адамды түзөт:

  • 2 ОШКда – 30 адам,

- 120 УШКда – 1630 адам.

Ошондой эле техникалык жактан колдоо көрсөтүүчү топторго ишке тартылган адистерге эмгек акы, автоматтык эсептөөчү урналарды (АЭУ) тейлеген, саны 153 адамдан турган ишке тартылган операторлорго (алардын саны шайлоочулардын санына жараша болот) сый акы төлөнөт.

Мындан тышкары, күнү-түнү иштегенге байланыштуу ОШК жана УШК мүчөлөрүнө, идентификация боюнча операторлорго, ошондой эле коопсуздукту жана тартипти камсыздоого тартылган ИИМ кызматкерлерине добуш берүү күнү жана анын мурунку күнү бир күнгө 500 сомдон тамактанууга суткалык чыгымдарды төлөп берүү мыйзамда каралган.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү