Округдук шайлоо комиссиялары округдарда добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгарууда

02 декабря 2021

Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо участкаларындагы добуштарды кол менен саноо аяктагандыгын билдирет. 

Учурда бардык тийиштүү шайлоо документтери (протоколдор, идентификациялоо чегинин жана АЭУ чегинин көчүрмөсү, бюллетендер ж.б.) тийиштүү округдук шайлоо комиссияларына берилди. 

Округдук шайлоо комиссиясы округдун аймагындагы добуш берүүнүн жыйынтыгын округдун алкагындагы участкалардын протоколдорунун маалыматтарын кошуу аркылуу чыгарат. 

Округдук шайлоо комиссиясында тутумдук администратор ар бир участок боюнча протоколдогу маалыматтарды МШТ тутумуна кол менен киргизет:

- бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 1 протоколдун маалыматы; 

- бирдиктүү шайлоо округу боюнча 1 протоколдун жана ар бир саясий партия боюнча жана тизмедеги талапкерлердин ар бири боюнча добуштардын тиркемесинин маалыматы.

Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча протоколдордун маалыматын МШТ тутумуна киргизүү аяктады жана МШТ сайтында жайгаштырылды.    

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча маалыматтарды киргизүү бир аз көбүрөөк убакытты талап кылат. Учурда БШК сайтында бирдиктүү шайлоо округу (партиялар боюнча) боюнча УШК протоколдорунун 80%га жакыны жарыяланды.   

Участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорун кабыл алууда округдук шайлоо комиссиясы төмөнкүлөрдү текшерет:  

- кол менен эсептөө протоколдорунун туура толтурулгандыгын; 

- добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу протоколго киргизилген жана ага тиркелген документтердеги (идентификациялоонун биринчи жана АЭУ чектеринин болуусу) маалыматтардын текшерилүүчү катышын. 

Добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун туура толтурулгандыгын алдын ала текшергенден кийин, округдук шайлоо комиссиясы жыйынтыктоочу таблица жана протокол түзөт, мында УШКлардын саны, алардын негизинде түзүлгөн добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протокол, шондой эле участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун суммалык маалыматы камтылган. 

Участкалык шайлоо комиссияларынан кабыл алынган шайлоо документтеринин жыйынтыгы боюнча округдук шайлоо комиссиясы жыйынтыктоочу чогулуш өткөрөт, мында комиссияга келип түшкөн добуш берүүнү өткөрүү, добуштарды саноо жана добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча төмөн жактагы шайлоо комиссияларында протоколдорду түзүү менен байланышкан даттануулар (арыздар) каралат, шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу чогулушунун протоколу түзүлөт жана ага кол коюлат.  

Округдук шайлоо комиссиясынын чечими БШКда 3 күндүк мөөнөттө, ал эми БШК чечими – сотто каралат.  

Шайлоонун жыйынтыгын аныктоо 

Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу округдук шайлоо комиссияларынын протоколдорунун негизинде БШК ар бир конкреттүү округдагы шайлоонун жыйынтыгы тууралуу чечимин кабыл алат, б.а. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин округда шайланган депутаттарын акныктайт. 

Партиялык тизме боюнча бирдиктүү шайлоо округу боюнча БШК республиканын бүткүл аймагындагы добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу протокол түзөт, андан соӊ бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыгын аныктайт. Өзүнүн протоколунда БШК канча саясий партия босогодон өткөнүн, ар бир партиядан кимдер шайлангандыгын аныктайт.   

БШК 2021-жылдын 18-декабрынан кечиктирбестен шайлоонун жыйынтыгын аныктайт. 

 

Маалымат бөлүмү