БШКда АЭУнун жана кол менен саноонун маалыматтарын салыштырып текшерүү боюнча топ түзүлүүдө

02 декабря 2021

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Жарандык көзөмөл комитети менен биргеликте парламенттик шайлоого катышкан саясий партиялардын өкүлдөрү жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен жолугушуу өткөрдү.

 

Партиялардын жана ЖМКлардын өкүлдөрүнө добуш берүүнүн  жыйынтыктарын чыгаруунун жүрүшү жана тартиби тууралуу маалымат берилди, 2021-жылдын 28-ноябрында сайтта маалыматтарды көрсөтүүдө келип чыккан механикалык катанын себептери түшүндүрүлдү.

 

БШК бүгүнкүгө карата участкалык шайлоо комиссиялары тарабынан добуштарды кол менен саноонун аяктаганын, ал партиялардын жана талапкерлердин өкүлдөрүнүн, ошондой эле коомдук байкоочулардын катышуусунда өткөрүлгөндүгүн түшүндүрдү. 

 

Азыркы учурда округдук шайлоо комиссиялары участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтарын серверге жүктөөнү аяктоодо, аяктагандан кийин ал маалыматтар сайтта жарыяланат. 1 

 

БШК жана Жарандык көзөмөл комитети автоматтык эсептөөчү урналардын (АЭУ) маалыматтарынын жана добуштарды кол менен саноонун аныктыгын көз карандысыз түрдө текшерүү үчүн Топ түзүүнү сунуштады. Учурда шайлоого катышкан саясий партиялардын жана талапкерлердин өкүлдөрүнөн, коомдук байкоочулардан саясий партиялардын өкүлдөрүн топко киргизүү жөнүндө сунуштар түшүүдө.

 

Бул топ маалыматтарды АЭУдан алынган маалыматтарды текшерүү жана бюллетендерди кол менен саноо үчүн участокторду тандап алат; партиялардын байкоочулары жана коомдук байкоочулар ар бир шайлоо участогунан алган отчёттор менен БШКнын сайтындагы АЭУ боюнча маалыматтарды салыштырат, маалыматтардын аныктыгынын/ажырым бар экендигинин натыйжаларын берет. Андан ары, текшерүү толук болсун үчүн бардык кызыкдар таратардын катышуусунда участоктор боюнча бюллетендерди кол менен саноонун жыйынтыктарын кайра эсептөө жүргүзүлөт. 

 

Ошондой эле АЭУ аппаратынын иштөөсү метрологиялык жактан текшерилет.

 

Көз карандысыз жумушчу топко өз өкүлдөрүн, анын ичинде IT адистерин киргизүү жөнүндө арыздар шайлоого катышкан саясий партиялардан 2021-жылдын 3-декабрына чейин кабыл алынат.

 

 

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү

 

_____________________________________

 

1Маалымат үчүн: «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 35-беренесинин 18-бөлүгүнүн 4-абзацына ылайык, БШКнын борбордук серверине келип түшкөн сканерленген документтер протоколду толтуруунун тууралыгы текшерилгенден кийин БШКнын сайтына жарыяланат.