БШК 2021-жылдын 28-ноябрына белгиленген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча чыгымдардын сметасын бекитти

16 сентября 2021

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 28-августундагы ПЖ № 370 «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө» Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоо 2021-жылдын 28-ноябрына белгиленди.  

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Мыйзамынын 40-беренесинин 1-бөлүмүнө ылайык: «Шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча шайлоо комиссияларынын чыгымдары республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт».   

2021-жылдын 16-сентябрында Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 40-беренесине жана Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 25-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча чыгымдардын сметасын бекитүү жөнүндө» токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоо үчүн чыгымдардын сметасын бекитти. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча чыгымдардын сметасынын жалпы суммасы  592 531,0 түздү, анын ичинде:

- Борбордук шайлоо комиссиясынын чыгымдарынын суммасы ­- 235 394,7 миӊ сом, мында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары үчүн зарыл болгон борборлоштурулган сатып алууларды ишке ашыруу үчүн каражаттар камтылган; 

- округдук шайлоо комиссияларынын (мындан ары - ОШК) чыгымдарынын суммасы – 339 136,3 миӊ сом, алар төмөнкү жактагы шайлоо комиссиялары үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилген чыгымдардын сметасына ылайык бөлүштүрүлөт; 

- КР ТИМ чыгымдарынын суммасы - 18 000,0 миӊ сом, шайлоо мезгилинде Кыргыз Республикасынан тышкары жашаган же жүргөн жарандардын шайлоо укуктары КР ТИМ тарабынан камсыздалаары эске алынды. 

Ошол эле учурда, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамынын нормаларынын талаптарына ылайык, шайлоо мезгилинде Борбордук шайлоо комиссиясынын аппартынын ишмердигин, ошондой эле төмөнкү жактагы шайлоо комиссияларынын ишмердигин камсыздоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан борборлоштурулган түрдө жүзөгө ашырылат:

- байланыш кызматтары (уюлдук байланыш);

- канцелярдык буюмдарды сатып алуу; 

- интернет байланыш кызматтары (анын ичинде, автоматтык эсептөөчү урналар жана планшеттер үчүн);  

- басылма продукцияларынын кызматтары (бюллетендерди, тесттик бюллетендерди даярдоо, шайлоочулар үчүн маалымат плакаттары, усулдук журналдар ж.б.);   

- ММКда билдирүүлөрдү жарыялоо боюнча кызматтар; 

- шайлоо жабдууларын, шайлоо документтерин жана таратуучу материалдарды жеткирүү боюнча кызматтар; 

- жарандандын саламаттыгын коргоо үчүн санитардык-эпидемиологиялык коопсуздук каражаттарын сатып алуу; 

- шайлоо комиссияларынын ыйгарым укуктарын жана ишмердигин камсыздоо менен байланышкан дагы башка чыгымдар. 

Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча төмөнкү жактагы шайлоо комиссиялары үчүн кийинки беренелер боюнча чыгымдардын сметасы даярдалган: 

- 2111 «Айлык маяна»,

- 2121 «Соц.фондго төлөө»,

- 2211 «Кызматтык иш сапарларга кеткен чыгымдар»,

- 2214 «Унаа чыгымдары» (автоунаалар үчүн КММ жана канцелярдык товарларды, баннерлерди, таратуучу материалдарды, жеке коргонуу каражаттарын ОШК-УШК-ОШК багыты боюнча жабдууларды ташуу боюнча кызматтар) жана ОШК отчетторун тапшыруу үчүн; 

- 2215 «Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» (окууга, тамак-ашка, суткалык чыгымдар, шайлоо комиссияларынын ар бир мүчөсүнө күнүнө 500 сомдон эсептегенде). 

Маалымат иретинде: Смета төмөн жактагы шайлоо комиссияларын ачууга, техникалык жабдууга жана иштешине зарыл болгон бардык чыгымдарды эске алуу менен эсептелет (бир шайлоо комиссиясындагы мүчөлөрдүн саны 13-15 адамга чейин белгиленген).   ОШК жана УШК мүчөлөрүнүн жалпы саны 31523 адамды түзөт:

- 36 ОШК - 540 адам,

- 2435 УШК – 30 527 адам;

- 57 ТИМ УШК – 456 адам.

Ошондой эле, техникалык колдоо көрсөтүү топторуна чакырылган адистерге – 600 адамга төлөмдөр, автоматтык эсептөөчү урналардын (АЭУ) чакырылган операторлоруна – бардыгы 2290 адамга сыйлыктар (алардын саны шайлоочулардын санына негизделүү менен эсептелет).  

Мындан тышкары, ОШК жана УШК мүчөлөрүнө, идентификациялоо операторлоруна, ошондой эле коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу үчүн чакырылган ИИМ кызматкерлерине (4942 адам) күнү-түнү иштегендиктен, добуш берген жана андан мурунку бир күнгө мыйзам тарабынан күнүнө 500 сомдон төлөп берүү каралган. 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү