БШК округдук шайлоо комиссияларынын курамдарын бекитти

12 сентября 2021

2021-жылы 12-сентябрда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине округдук шайлоо комиссияларынын курамдарын бекитти.

Маалымат үчүн: Борбордук шайлоо комиссиясы округдук шайлоо комиссиясын ар бир шайлоо округу боюнча 12 мүчөдөн аз эмес курамда төмөнкүдөй түздү:

- эгерде бир шаардын же райондун (АШК) аймагында бир шайлоо округу түзүлсө, анда округдук шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссиясынын курамынын мүчөлөрүнүн ичинен жана ошол аймактык шайлоо комиссиясынын резервинде турган адамдардан түзүлөт;

- эгерде бир шаардын же райондун (АШК) аймагында эки же андан ашык шайлоо округу түзүлсө, анда округдук шайлоо комиссиялары аймактык шайлоо комиссиясынын курамынын мүчөлөрүнүн ичинен жана ошол аймактык шайлоо комиссиясынын резервинде турган адамдардан түзүлөт;

- эгерде эки же андан ашык шаарлардын же райондордун (АШК) аймагында бир шайлоо округу түзүлсө, анда округдук шайлоо комиссиясы ошол аймактык шайлоо комиссиясынын курамынын мүчөлөрүнүн ичинен түзүлөт.

Зарылчылык болгондо округдук шайлоо комиссияларынын саны иш процессинде округдук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн.

Шайлоо округдардын облустар боюнча санына жараша курамына 490 мүчө кирген 36 округдук шайлоо комиссиясы түзүлдү.

Округдук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктары биринчи жыйналышы болгон күндөн тартып башталат жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун натыйжалары расмий жарыялангандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча токтотулат.

Кененирээк ушул шилтеме боюнча көрсө болот

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү