КР Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календарлык планы бекитилди

29 августа 2021

Кыргыз Республикасынын Президентинин № 370 ПЖ Жарлыгы менен жаңы чакырылыштын депутаттарын шайлоо 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалды. Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоону мыйзамдарга ылайык өткөрүү, ал эми Министрлер Кабинетине шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде уюштуруу-техникалык ж.б. маселелерди чечүүгө көмөктөшүү каралды.

2021-жылы 11-апрелде кабыл алынган КР  Конституциясында Жогорку Кеңештин депутаттарынын сандык курамы өзгөртүлүп – 120дан 90го азайтылды жана шайлоо тартиби конституциялык мыйзам менен белгиленери аныкталды.

2021-жылы 28-июлда Жогорку Кеңеш кабыл алган “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы 26-августта күчүнө кирди, аны менен депутаттарды аралаш тутум – мажоритардык-пропорционалдык тутум боюнча шайлоонун жаңы тартиби аныкталды.

Президенттин Жарлыгын ишке ашыруу үчүн жана мыйзамдардын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы КР Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календарлык планын кабыл алды.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн негизги багыттары жана этаптары:

- шайлоо округдарынын  схемаларын жана чек араларын түзүү жана бекитүү – 2021-жылдын 6-сентябрына чейин;

- округдук шайлоо комиссияларын түзүү – 2021-жылдын 7-сентябрынан тартып;

- Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жерлерде шайлоо комиссияларын түзүү – 2021-жылдын 13-сентябрына чейин;

Шайлоочулардын тизмеси менен иштөө:

- УШКларда шайлоочулардын алдын ала тизмесин таанышуу үчүн илүү – 2021-жылдын 19-сентябрына чейин;

- шайлоочулардын контролдук тизмесин илүү – 2021-жылдын 29-октябрына чейин;

- шайлоочулардын тизмесиндеги ката же так эместик, шайлоочулардын тизмесинде болбогондук (шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жөнүндө) шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу жана иштеп чыгуу – 2021-жылдын 19-сентябрынан тартып  21-октябрына чейин;

- УШКларда шайлоочулардын биротоло тизмелеринин экинчи нускасын илүү – 2021-жылдын 21-ноябрына чейин;

- – 2021-жылдын 6-сентябрына чейин;

Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо:

- шайлоого катышууну каалаган саясий партиялардын шайлоого катышары тууралуу БШКга жазуу жүзүндө билдирме жиберүүлөрү – 2021-жылдын 3-сентябрдын саат 18:00го чейин;

- КР ЖК депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү – 2021-жылдын 14-октябрына чейин;

- талапкерлердин жана саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан каттоо үчүн тийиштүү документтерди берүүсү – 2021-жылдын 18-октябрына саат 18.00гө  чейин;

- КР ЖК депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо – 2021-жылдын 29-октябры;

Шайлоо алдындагы үгүт:

- Шайлоо алдында үгүт жүргүзүү – 2021-жылдын 29-октябрынан тартып 2021-жылдын 27-ноябрынын саат 08:00нө чейин;

Добуш берүү тартиби:

-добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүү – 2021-жылдын 27-ноябры, саат 08:00дөн 20:00гө чейин;

-добуш берүү –2021-жылдын 28-ноябры, саат 08:00дөн 20:00гө чейин;

- КР ЖКга шайлоонун натыйжаларын аныктоо – 2021-жылдын 18-декабрына чейин.

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү