Ош шаарындагы кайра шайлоодо «Биздин Кыргызстан» саясий партиясы боюнча Административдик соттун чечимин КР Жогорку соту күчүндѳ калтырды

30 июля 2021

2021-жылдын 26-июлунда Борбордук шайлоо комиссиясы № 636 токтому менен 2021-жылдын 15-июлундагы Ош шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ Ош АШКнын протоколун бекитти.  Борбордук шайлоо комиссиясы «Бир Бол» саясий партиясынан талапкер С.З. Патидиновдун катоосун жана «Биздин Кыргызстан» саясий партиясынан талапкерлердин тизмесин каттоону жокко чыгарды.

«Биздин Кыргызстан» саясий партиясы аталган токтомду Бишкек шаарынын  Административдик сотунда даттанган.  2021-жылдын 28-июлундагы Административдик соттун чечими менен «Биздин Кыргызстан» саясий партиясынан талапкерлердин тизмесин каттоону жокко чыгаруу жана «Биздин Кыргызстан» саясий партиясы боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп таануу жѳнүндѳ Борбордук шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 26-июлундагы № 636 токтомунун 2 жана 3-пункттары жокко чыгарылган.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2021-жылдын 30-июлундагы токтому менен Бишкек шаарынын Административдик сотунун чечими күчүндѳ калтырылган.

Ошентип  добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ Ош АШКнын протоколу «Биздин Кыргызстан» саясий партиясы бѳлүгүндѳ ѳзгѳртүлбѳстѳн бекитилген.

Ош АШКнын 2021-жылдын 11-июлундагы добуш берүүнүн жыйынтыктары жана Ош шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ протоколдорунун маалыматтарына ылайык, шайлоочулардын 7 жана андан кѳп пайыздарын алышкан тѳмѳндѳгү  4 саясий партиялардын ортосунда 45 депутаттык мандат бѳлүштүрүлдү:

- «Ата-Журт Кыргызстан» - 38,91% (19 мандат);

- «Биздин Кыргызстан» - 32,41% (15 мандат);

- «Улуттар Биримдиги элдик партиясы» - 15,51% (7 мандат),

- «Бир Бол» - 7,85% (4 мандат).